بایگانی برچسب: s

برنامه دوشنبه ۱۸ ماه آپریل ۲۰۱۶

موضوع : جدائی دین از حکومت
سخنران : محمد حسین صدیق یزدچی

محمدحسین صدیق یزدچیمحمد حسین صدیق یزذچی

اندیشه ورز و پژوهشگر فلسفه

دکترای فلسفه از دانشگاه پاریس

پیش از انقلاب در ایران فلسفه درس می داد. بعد ازانقلاب ساکن فرانسه می شود و به پژوهش در سوژه های فلسفی می پردازد.  متد تحقیقی ایشان فنومنولوژی ست. یکی ازسوژه های تحقیقی وی با توجه به ضرورتهای جامعه ایران، مسا لهء لاییسیته “سکولاریسم” است.

  دو تحقیق زیر : ” لاییسیته، بنیادها و هدفهای آن” انتشارات خاوران پاریس، و “ماجرای فلسفه درایران معاصر” انتشارات فروغ آلمان سالها پیش نشر شده.

برخی از مقالات ایشان درسایت عصر نو قابل دسترسی ست.