بایگانی برچسب: s

برنامه دوشنبه ۱۲ ژانویه ۲۰۱۵

موضوع: شرایط سیاسی امروز و آینده ایران
سخنران : کاوه آهنگری

کاوه آهنگری

کاوه آهنگری

کاوه آهنگری متولد سال ۱۹۷۳در شهرستان بوکان استان آذربایجان غربی میباشند.ایشان دارای مدرک  تحصیلی کارشناسی در رشته جامعه شناسی در دانشگاه رشت و رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاه V  U B بروکسل هستند . نامبرده  در کنگره چهاردهم حزب دمکرات کردستان به معاونت کمیته مرکزی آن حزب انتخاب وهمچنین در سال ۲۰۱۱ به سمت  عضو کمیته مرکزی  حزب دمکرات در آمدند . ایشان مسؤل ارتباطات حزب دمکرات کردستان با سایر احزاب و سازمانهای ایرانی   در خارج  از کشور و همچنین مسؤل ارتباطات  حزب دمکرات کردستان با اتحادیه اروپا در کشور بلژیک میباشد