بایگانی دسته: Yazdchi Sedigh Mohammad Hossein/محمد حسین صدیق یزدچی

ویدئوی سخنرانی محمدحسین صدیق یزدچی

موضوع : جدائی دین از دولت

با پوزش از سخنران و آن عزیزانی که هربار منتظر دیدن ویدئوی سخنرانی کانون میباشند باید عرض شود که این بار فراموش شده بود دوربین فیلمبرداری به موقع به کانون آورده شود و در منزل جا مانده بود. دست اندرکاران فوری به منزل رفته و دوربین را به کانون میآورند، اما متأسفانه دوربین در زمان تنفس به کانون میرسد و این بار ویدئوی بخش سخنرانی گرفته نمیشود. خوشبختانه ویدئوی بخش
پرسش و پاسخ موجود میباشد که در زیر مشاهده میکنید. این رویداد نشان میدهد تا چه اندازه داشتن یک مکان فیزیکی برای کانون ضروری میباشد تا وسائل کانون بتواند در خود مکان کانون نگهداری شود

 

 بخش اول سخنرانی محمدحسین صدیق یزدچی تحت عنوان جدائی دین از دولت. همانطورکه در بالا ذکر شد، این ویدئو بطور کامل گرفته نشده به اینصورت که قسمتی از ابتدای ویدئو ضبط نشده است

جدائی دین از دولت، بخش پرسش و پاسخ

 

 

 

برنامه دوشنبه ۱۸ ماه آپریل ۲۰۱۶

موضوع : جدائی دین از حکومت
سخنران : محمد حسین صدیق یزدچی

محمدحسین صدیق یزدچیمحمد حسین صدیق یزذچی

اندیشه ورز و پژوهشگر فلسفه

دکترای فلسفه از دانشگاه پاریس

پیش از انقلاب در ایران فلسفه درس می داد. بعد ازانقلاب ساکن فرانسه می شود و به پژوهش در سوژه های فلسفی می پردازد.  متد تحقیقی ایشان فنومنولوژی ست. یکی ازسوژه های تحقیقی وی با توجه به ضرورتهای جامعه ایران، مسا لهء لاییسیته “سکولاریسم” است.

  دو تحقیق زیر : ” لاییسیته، بنیادها و هدفهای آن” انتشارات خاوران پاریس، و “ماجرای فلسفه درایران معاصر” انتشارات فروغ آلمان سالها پیش نشر شده.

برخی از مقالات ایشان درسایت عصر نو قابل دسترسی ست.