بایگانی دسته: Vosooghi Mohammad/محمد وثوقی

ویدیو سخنرانی محمد وثوقی – ۲۱ اکتبر دوهزار و نوزده

آئین عیاری و جوانمردی و مصادیق آن در شاهنامه فردوسی بخش یک از دو – محمد وثوقی

 

آئین عیاری و جوانمردی و مصادیق آن در شاهنامه فردوسی بخش دو از دو – محمد وثوقی 

 

آئین عیاری و جوانمردی و مصادیق آن در شاهنامه فردوسی – پرسش و پاسخ یک از دو

 

آئین عیاری و جوانمردی و مصادیق آن در شاهنامه فردوسی – پرسش و پاسخ دو از دو

 

برنامه دوشنبه ۲۱ اکتبر ۲۰۱۹

 موضوع: آئین عیاری و جوانمردی و مصادیق آن در شاهنامه فردوسی

سخنران: محمد وثوقی

محمد وثوقی متولد شهرستان  بیجار گرو س  در استان کردستان است.  تحصیلات ابتدایی  را در شهر زادگاه و تحصیلات متوسطه را در شهر همدان به پایان رساند.   یک سال در دانشکده پولی‌ تکنیک   و بعد تحصیلات خود را در دنشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی  ‌به  پایان برد

در سال  ۱۳۵۷  برای آدامه   تحصیل به آ مریکا آ مد  و تحصیلات فوق لیسانس را در دانشگاه آمریکن  به پایان رسا ند

محمد وثوقی مدت سه سال زبان و ادبیات  عربی‌ را  در  در شهر واشنگتن  مطالعه  کرده   و در حد مراجعه به متون   در زبان عربی‌ توانا است.  محمد وثوقی عضو جامعه حسابدارآن رسمی آمریکا (سی پی ا) است  و تخصص او در دفاع از پروندهای  مالیاتی در دا د کا های مالیاتی میباشد

محمد وثوقی علاقمند فرهنک زبان و ادب فارسی است. بخصوص نگاه انتقادی  به تاریخ  دارد.   وثوقی عکاسی اماتوری    را به عنوان  سرگرمی دنبال می‌کند و تا حالا برنده چندین جایز ه از شرکتهای  توریستی شده است

برنامه دوشنبه ۱۳ ماه نوامبر ۲۰۱۷

 موضوع: پرویز ناتل خانلری برگستره ادب فارسی
سخنران: محمد وثوقی

محمد وثوقی متولد شهرستان  بیجار گرو س  در استان کردستان است.  تحصیلات ابتدایی  را در شهر زادگاه و تحصیلات متوسطه را در شهر همدان به پایان رساند.   یک سال در دانشکده پولی‌ تکنیک   و بعد تحصیلات خود را در دنشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی  ‌به  پایان برد

در سال  ۱۳۵۷  برای آدامه   تحصیل به آ مریکا آ مد  و تحصیلات فوق لیسانس را در دانشگاه آمریکن  به پایان رسا ند

محمد وثوقی مدت سه سال زبان و ادبیات  عربی‌ را  در  در شهر واشنگتن  مطالعه  کرده   و در حد مراجعه به متون   در زبان عربی‌ توانا است.  محمد وثوقی عضو جامعه حسابدارآن رسمی آمریکا (سی پی ا) است  و تخصص او در دفاع از پروندهای  مالیاتی در دا د کا های مالیاتی میباشد

محمد وثوقی علاقمند فرهنک زبان و ادب فارسی است. بخصوص نگاه انتقادی  به تاریخ  دارد.   وثوقی عکاسی اماتوری    را به عنوان  سرگرمی دنبال می‌کند و تا حالا برنده چندین جایز ه از شرکتهای  توریستی شده است

ویدئوی سخنرانی آقای محمد وثوقی

موضوع : نقش حسین علاء در وقایع آذربایجان

در زمان سخنرانی آقای محمد وثوقی مشکلاتی غیرمنتظره پیش آمد که ایشان به شوخی گفتند «باید کار، کار انگلیسی ها باشد». در هنگام سخنرانی ۲ بار آژیر خطر سالن مدرسه بصدا درآمد و ویدئو قطع شد. لذا ویدئوی سخنرانی آقای وثوقی در ۳ قسمت جداگانه ضبط شده است
ایشان همچنین در مورد اشتباهی که قبلأ درمورد نوشتن اعلاء بجای علاء صورت گرفته بود، خاطره ای فکاهی را برای شرکت کنندگان به اینصورت بیان نمودند.  « یادم میآد در ایران زمانی که خرید و فروش تریاک مجاز بود، کسی پشت مغازه اش نوشته بود: تریاک اعلاء داریم، اما اعلاء را غلط نوشته بود، پدر دکتر ولی الله نصراز آنجا رد میشده و میره در مغازه و میگه « تریاکت مردم را کشته، اعلاء تو  هم ما را کشته ».  سخنرانی جالب و شیرین آقای محمد وثوقی در فضای دوستانه کانون ، بسیار شب خوبی بود 

بخش اول ویدئو

بخش دوم ویدئو

بخش سوم ویدئو

برنامه دوشنبه ۲۴ ماه آگوست ۲۰۱۴

موضوع : نقش حسین علاء در وقایع آذربایجان
سخنران : محمد وثوقی

vosooghiمحمد وثوقی متولد شهرستان  بیجار گرو س  در استان کردستان است.  تحصیلات ابتدایی  را در شهر زادگاه و تحصیلات متوسطه را در شهر همدان به پایان رساند.   یک سال در دانشکده پولی‌ تکنیک   و بعد تحصیلات خود را در دنشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی  ‌به  پایان برد

در سال  ۱۳۵۷  برای آدامه   تحصیل به آ مریکا آ مد  و تحصیلات فوق لیسانس را در دانشگاه آمریکن  به پایان رسا ند

محمد وثوقی مدت سه سال زبان و ادبیات  عربی‌ را  در  در شهر واشنگتن  مطالعه  کرده   و در حد مراجعه به متون   در زبان عربی‌ توانا است.  محمد وثوقی عضو جامعه حسابدارآن رسمی آمریکا (سی پی ا) است  و تخصص او در دفاع از پروندهای  مالیاتی در دا د کا های مالیاتی میباشد

محمد وثوقی علاقمند فرهنک زبان و ادب فارسی است. بخصوص نگاه انتقادی  به تاریخ  دارد.   وثوقی عکاسی اماتوری    را به عنوان  سرگرمی دنبال می‌کند و تا حالا برنده چندین جایز ه از شرکتهای  توریستی شده است