Category Archives: Uncategorized

ویدیو جشن مهرگان در تاریخ ۲۰ اکتبر دوهزار و نوزده

جشن مهرگان – سفره سنتی جهت بزرگداشت مهرکان

 

جشن مهرگان – ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹ – بخش یک از چهار

 

جشن مهرگان – ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹ – بخش دواز چهار

 

جشن مهرگان – ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹ – بخش سه از چهار

 

جشن مهرگان – ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹ – بخش چهار از چهار

 

جشن مهرگان – ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹ – بنیاد فرهنگی دماوند

 

جشن مهرگان – ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹ – پاک- کارگاه هنر

 

جشن مهرگان – ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹ – کانون دوستداران فرهنگ ایران

 

اطلاعیه، لطفا توجه فرمائید

برنامه فردا دوشنبه ۲۷ ماه جون در آمفی تئاتر دبیرستان برگزار خواهد شد، از ۳ درب ورودی ۹، ۱۱ و ۱۲ میتوان برای آمفی تئاتر وارد مدرسه گردید. یا تمام این ۳ در باز
خواهد بود و یا یکی از آنها را برای ما باز خواهند کرد. لذا خواهش میکنیم اگر یکی از این
ورودی ها بسته بود، ۲ ورودی دیگر را آزمایش کنید
به امید دیدار فردا شب در آمفی تئاتر مدرسه