بایگانی دسته: Torshizi Gholam/غلام ترشیزی

سخنرانی چهارشنبه، ساعت ۸ بعد ازظهر ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۱-غلام ترشیزی

موضوع سخنرانی: تلفن های هوشمند

غلام ترشیزی
مهمان چهار شنبه کمیته روابط عمومی، ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۱
موضوع سخنرانی: تلفن های هوشمند

غلام ترشیزی از سال ۱۹۹۳ عضو کانون دوستداران فرهنگ ایران می باشد و در این مدت ۲۷ سال
همواره در برنامه های کانون شرکت کرده است و چندین دوره نیز
از طرف مجمع عمومی کانون برای انجام وظیفه درهیئت مدیره کانون انتخاب شده است.
وی دارای دانشنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته

فیزیک می باشد و هم اکنون در کمپانی تلفن همراه اسپرینت عنوان مهندس ارشد امواج رادیویی مشغول به کار است.


Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Wednesday, July 28, 2021 Time: 8:00 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982


For security reasons, and to avoid hacking by intruders, your
connections should show your name to be allowed to access the meeting.
Generic name like Iphone, Galaxy , unfamiliar names and so on ….. will not be allowed to enter the meeting
.

برنامه دوشنبه ۲۰ ماه فوریه ۲۰۱۷

این برنامه در رستوران نیبرز برگزار خواهد شد

موضوع : داده ها و باورها
سخنران : غلام ترشیزی

غلام ترشیزی از سال ۱۹۹۳ عضو کانون دوستداران فرهنگ ایران می باشد و در این مدت ۲۳ سالScreen Shot 2016-08-12 at 11.30.21 AM
همواره در برنامه های کانون شرکت کرده است و چندین دوره نیز
از طرف مجمع عمومی کانون برایانجام وظیفه در هیئت مدیره
کانون انتخاب شده است

وی دارای دانشنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته
فیزیک می باشد و هم اکنون در کمپانی تلفن همراه اسپرینت به
عنوان مهندس ارشد امواج رادیویی مشغول به کار است

آدرس رستوران نیبرز
262 D Cedar Lane Vienna, VA 22180

برنامه دوشنبه ۲۹ ماه آگوست ۲۰۱۶

موضوع : کشتار ۶۷
سخنران : غلام ترشیزی

غلام ترشیزی از سال ۱۹۹۳ عضو کانون دوستداران فرهنگ ایران می باشد و در این مدت ۲۳ سالScreen Shot 2016-08-12 at 11.30.21 AM
همواره در برنامه های کانون شرکت کرده است و چندین دوره نیز
از طرف مجمع عمومی کانون برایانجام وظیفه در هیئت مدیره
کانون انتخاب شده است

وی دارای دانشنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته
فیزیک می باشد و هم اکنون در کمپانی تلفن همراه اسپرینت به
عنوان مهندس ارشد امواج رادیویی مشغول به کار است