بایگانی دسته: Shakeri Ali/علی شاکری

برنامه دوشنبه ۱۴ سپتامبر دوهزار و بیست از طریق زوم

موضوع : توازن قدرت در جهان و خاورمیانه ودورنمای تفاهم وتقابل، نقش انتخابات امریکا
سخنران: علی شاکری

علی‌ شاکری مقیم شهر ارواین کالیفرنیا ، عضو مشاورین هیأت مدیره بنیاد “شهروندان در خدمت به صلح” مدرسه علوم اجتماعی دانشگاه ارواین.

 در کودکی با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دیدگانش  به سیاست باز شد. در قبل و بعد از ۱۵ خرداد۱۳۴۲ در نو جوانی‌ با سیاست اشنا شد و در ۱۳۵۰ همزمان با جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران در جنبش جهانی‌ دانشجویان با گرایش فکری چپ “طیف سوم”فعال شد.در بحبوحه انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بعد از فارغ‌التحصیلی در رشته”مدیریت بازرگانی”  از دانشگاه( تگزاس) به ایران باز گشت و بعد از حمله عراق به ایران داوطلبانه به جبهه دفاع میهنی پیوست و بعد از ۴ سال اقامت در ایران مجددا به کالیفرنیا باز گشت.

 علی‌ شاکری به عنوان جمهوریخواه رفرمیست  از طرفداران جدی نافیان خشونت،جنگ،& اعدام  و از مروجین منش اصلاح طلبی قانونمند در دو دهه گذشته در ایران بوده است.

 کنش، گفتار، و نوشته‌های شاکری به عنوان یک کشورمدار ؛ در خدمت به زمینه سازی تعامل در بین یاخته‌های اجتماعی و سیاسی ایرانیان بوده است. چو ن ایشان قویاً به این باورند که بدون تعامل ، پایه  جنبش دموکراسی خواهی‌ و بالطبع پایه ایران دمکرات لنگ است. منافع ملی‌ و امنییت ملی‌ بدون مشارکت و تعامل بین دولت و ملت نیز غیر ممکن است.

Kanoon- Speaker Ali Shakeri

Topic: Kanoon’s Zoom Meeting
Time: Sep 14, 2020 07:00 PM Eastern Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982

Meeting ID: 703 202 1982
One tap mobile
+13017158592,,7032021982# US (Germantown)
+13126266799,,7032021982# US (Chicago)

Dial by your location
+1 301 715 8592 US (Germantown)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 646 558 8656 US (New York)
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 346 248 7799 US (Houston)
Meeting ID: 703 202 1982
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kbH76qrWBZ

برنامه دوشنبه ۴ ماه دسامبر ۲۰۱۷

موضوع: نبرد قدرت در خاورمیانه، جایگاه ایران و برخورد آمریکا
سخنران: علی شاکری

علی‌ شاکری مقیم شهر ارواین کالیفرنیا ، عضو مشاورین هیأت مدیره بنیاد “شهروندان در خدمت به صلح” مدرسه علوم اجتماعی دانشگاه ارواین.

 در کودکی با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دیدگانش  به سیاست باز شد. در قبل و بعد از ۱۵ خرداد۱۳۴۲ در نو جوانی‌ با سیاست اشنا شد و در ۱۳۵۰ همزمان با جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران در جنبش جهانی‌ دانشجویان با گرایش فکری چپ “طیف سوم”فعال شد.در بحبوحه انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بعد از فارغ‌التحصیلی در رشته”مدیریت بازرگانی”  از دانشگاه( تگزاس) به ایران باز گشت و بعد از حمله عراق به ایران داوطلبانه به جبهه دفاع میهنی پیوست و بعد از ۴ سال اقامت در ایران مجددا به کالیفرنیا باز گشت.

 علی‌ شاکری به عنوان جمهوریخواه رفرمیست  از طرفداران جدی نافیان خشونت،جنگ،& اعدام  و از مروجین منش اصلاح طلبی قانونمند در دو دهه گذشته در ایران بوده است.

 کنش، گفتار، و نوشته‌های شاکری به عنوان یک کشورمدار ؛ در خدمت به زمینه سازی تعامل در بین یاخته‌های اجتماعی و سیاسی ایرانیان بوده است. چو ن ایشان قویاً به این باورند که بدون تعامل ، پایه  جنبش دموکراسی خواهی‌ و بالطبع پایه ایران  دمکرات لنگ است. منافع ملی‌ و امنییت ملی‌ بدون مشارکت و تعامل بین دولت و ملت نیز غیر ممکن است.

برنامه دوشنبه ۱۴ ماه دسامبر ۲۰۱۵

موضوع : در گیریها و توازن قدرت در خاورمیانه امروز ؛ پسا برجام
سخنران : علی شاکری

علی‌ شاکری : پژوهشگر مستقل  مسایل سیاسی و صلح – مقیم شهر ارواین ، ایالت کالیفرنیا –آمریکا
علی شاکریعلی‌ شاکری متولد اهواز و مقیم شهر ارواین کالیفرنیا ، عضو مشاورین هیأت مدیره بنیاد “شهروندان در خدمت به صلح” مدرسه علوم اجتماعی دانشگاه ارواین. در کودکی با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دیدگانش  به سیاست باز شد. در قبل و بعد از ۱۵ خرداد۱۳۴۲ در نو جوانی‌ با سیاست اشنا شد و در ۱۳۵۰ همزمان با جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران در جنبش جهانی‌ دانشجویان با گرایش فکری چپ “طیف سوم”فعال شد.در بحبوحه انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بعد از فارغ‌التحصیلی در رشته”مدیریت بازرگانی”  از دانشگاه( تگزاس) به ایران باز گشت و بعد از حمله عراق به ایران داوطلبانه به جبهه دفاع میهنی پیوست و بعد از ۴ سال اقامت در ایران مجددا به کالیفرنیا باز گشت. علی‌ شاکری ۸ ماه می ۲۰۰۷ دستگیر و به عنوان جمهوریخواه رفرمیست  با  اتهام “برانداز نرم”  به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال و برای ۱۴۰ روز که عمده آن در انفرادی همراه با بیش از ۵۰ بار باز جویی  طولانی زندانی شد. پروسه محاکمه ایشان تا اکتبر ۲۰۰۸ ادامه و بالاخره تمام اتهامات وارده بی‌ پایه ارزیابی شد و در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران حکم آزادی ایشان صادر شد. شاکری از طرفداران جدی نافیان خشونت،جنگ،& اعدام و و از مروجین منش اصلاح طلبی قانونمند در ۲ دهه گذشته در ایران بوده است. پژوهش تاریخی ، کنش، گفتار، و نوشته‌های شاکری به عنوان یک کشورمدار ؛ در خدمت به زمینه سازی تعامل در بین یاخته‌های اجتماعی و سیاسی ایرانیان بوده است. چو ایشان قویاً به این باورند که بدون تعامل ، پایه  جنبش دموکراسی خواهی‌ و بالطبع پایه ایران دمکرات لنگ است. منافع ملی‌ و امنییت ملی‌ بدون مشارکت و تعامل بین دولت و ملت نیز غیر ممکن است