بایگانی دسته: Sakhi Shokoufeh/شکوفه سخی

برنامه دوشنبه ۱۸ ژانویه ۲۰۲۱ – پدیده زندانی شدن و حبس خانگی – دکتر شکوفه سخی

موضوع : پدیده زندانی شدن و حبس خانگی

سخنران : دکتر شکوفه سخی

 

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09

Meeting ID: 703 202 1982 Passcode: kanoon

Time: Jan 18, 2021 07:00 PM Eastern Time (US and Canada)

One tap mobile
+13017158592,,7032021982#,,,,*963544# US (Washington D.C)
+13126266799,,7032021982#,,,,*963544# US (Chicago)

Dial by your location
+1 301 715 8592 US (Washington D.C)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 646 558 8656 US (New York)
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 346 248 7799 US (Houston)
Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: 963544
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kG9HVBmW0

7:00-7:30    Virtual Socialization   دیدار یاران

7:30-7:40    Welcome & Future Programs خوشآمد گویی و اعلام برنامه های آینده 

7:40-8:30    Guest speaker’s speechسخنرانی میهمان کانون 

8:30-8:45     Break   انتراکت

8:45-9:45     Questions, comments and answers پرسش ، نظر دهی و پاسخ   

9:45-10:00   Good bye and the end of program بدرود وپایان برنامه   

شكوفه سخى، داراى دكترى علوم سياسى، با تخصص در حوزه فلسفه و تئورى سياسى از دانشگاه يورك در تورنتو میباشد

پايان نامه ايشان در باره رابطه اجتماعی-انسانی با دیگری و موضوع مقاومت در فلسفه لويناس، فوكو و ماركس است که بر اساس تحقیقی پدیده شناسانه بر روى تمايز بين عاملیتهای بقا محور و فرا- بقا محور انسان تمركز دارد،  تمايزى كه از درون آن به بررسی مقاومت و تسليم مى پردازد

او در زمينه پديدار شناسى مقاومت و عدالت مى نويسد. از نمونه کارهای او مقاله  او ” زندان و موضوع مقاومت؛ جستجوى لويناسى” در كتاب  مرگ و  مجازاتهاى ديگر (٢٠١٥) ، “تعامل سیاسی-اخلافی: عدالت اجتماعی و سوبژه مقاومت در ایران” در کتاب مبارزات ایران برای عدالت اجتماعی (٢٠١٧) و دو مقاله در کتاب صداهای یک کشتار (٢٠٢٠)هستند

شكوفه سخى  در دوران انقلاب ٥٧ و پس از آن، دانش آموز و كنشگر سياسى بود. پس از انقلاب، ٨ سال را  بعنوان زندانی عقيدتى در زندانهاى ايران  گذراند. دو سال پس از آزادى از زندان اوين ، در سال ١٩٩٢ ، بعنوان پناهنده سياسى به كانادا آمد. او در دادگاه ایران تریبونال (٢٠١٢) در جایگاه زندانی سیاسی دهه شصت شهادت داد