Category Archives: Sadjadi Ali/علی سجادی

ویدیو سخنرانی علی سجادی – نگاهی دیگر به واقعه ۲۸ مرداد – ۱۲ اگست ۲۰۱۹

نگاهی دیگر به واقعه ۲۸ مرداد – علی سجادی – بخش ۱ از ۲ – ۱۲ اگست دو هزار و نوزده

 

نگاهی دیگر به واقعه ۲۸ مرداد – علی سجادی – بخش ۲ از ۲ – ۱۲ اگست دو هزار و نوزده

 

نگاهی دیگر به واقعه ۲۸ مرداد – علی سجادی – پرسش و پاسخ ۱ از ۲ – ۱۲ اگست دو هزار و نوزده

 

نگاهی دیگر به واقعه ۲۸ مرداد – علی سجادی – پرسش و پاسخ ۲ از ۲ – ۱۲ اگست دو هزار و نوزده

 

برنامه دوشنبه ۱۲ آگوست ۲۰۱۹

موضوع: نگاهی دیگر به واقعه ۲۸ مرداد
سخنران: علی سجادی

علی سجادی از سال 1979 در منطقه واشنگتن زندگی و کار می کند. سابقه فعالیتهای مطبوعاتی او، علاوه بر همکاری در انتشار هفته نامه ایرانشهر 1979 – 1983، ماهنامۀ پر از 1986 تا 2002، و فصلنامۀ چنته از 1994 تا 2001، نخستین مجلۀ خبری دو زبانه آنلاین با عنوان Pardaily.com از 1996 تا 2002 و انتشار مقالاتی در نشریات علم و جامعه، ایران شناسی، ایرانیان واشنگتن، در این منطقه و برخی از نشریات فارسی زبان در دیگر مناطق ایالات متحده بوده است.

از وی تا کنون کتابهای

– اوراق کبود (2016)

– غروب صادق (2017)

– آتش سوزی سینما رکس (2018)

– کیفر شادمانه، مجموعه طنزهای اجتماعی (2019)

منتشر شده

.و هم اکنون کتاب: «قصۀ پر غصۀ نفت» را در دست انتشار دارد.

.شصت و پنجمین سالگرد سقوط دولت دکتر مصدق

دربارۀ چگونگی سقوط دولت مصدق در این سالها  بدون هیچ اغراقی صدها کتاب و مقاله به زبانهای مختلف نوشته شده، ولی با استثنائاتی – مثل خواب آشفته نفت دکتر موحد، و یا چند فصل از کتاب «حزب توده از درون» بابک امیر خسروی – همۀ آنها یک روایت مشترک دارند و گویی منبع وحی آنها یکی بوده است و این روایت منحصر به فرد این است که روزی روزگاری بعد از تشکیل جبهه  ملی به پیشوایی دکتر مصدق در سال 1328 و به دست گرفتن قدرت بعد از چند ماه مبارزه پارلمانی، نفت ملی شد و بعد دشمنان ملت ایران، و به ویژه انگلیس و امریکا، که چشم نداشتند پیروزی ملت ایران را ببینند توطئه کردند و با پرداخت پول و کودتایی به رهبری تعدادی فاحشه و لات حکومت ملی را سرنگون کردند…. و طبیعتاً چون این روایت مسئولیت مردم ایران و ایرانیان را در این واقعه از دوش آنها بر می دارد، به مذاق بسیاری از ایرانیان خوش آمده و مکررا آن را تکرار کرده و می کنند. اما واقعیت آنچه روی داده با این ادعاها از زمین تا آسمان متفاوت است. بنده در گزارش خود به مسائل درونی نهضت می پردازم که به شکست آن انجامید، و نشان خواهم داد که چرا روابط غیر دموکراتیک میان رهبران ملی، انحراف از اهداف اعلام شده جبهه ملی، انحراف از هدف «استیفای حقوق ملت از نفت»، و نیز حرکت دولت ملی به سوی استبداد و مبارزه طلبی خارجی، عوامل اصلی سقوط بود.

ویدئوی سخنرانی علی سجادی

آتش سوزی سینمارکس، اغاز وحشت بزرگ چهل ساله، بخش اول

آتش سوزی سینمارکس، اغاز وحشت بزرگ چهل ساله، بخش دوم

آتش سوزی سینمارکس، اغاز وحشت بزرگ چهل ساله، بخش اول پرسش و پاسخ

آتش سوزی سینمارکس، اغاز وحشت بزرگ چهل ساله، بخش دوم پرسش و پاسخ

 

برنامه دوشنبه ۲۰ ماه آگوست ۲۰۱۸

موضوع: آتش سوزی سینمارکس، اغاز وحشت بزرگ چهل ساله
سخنران: علی سجادی

معرفی نامه علی سجادی از زبان خود ایشان
در سالی که یادم نمی آید در بیمارستان بازرگانان تهران، به قول قدیمی ها روی خشت افتادم. از همان اوان سرنوشت من با بازرگان و بازرگانی گره خورده بود.   بعدها در دانشگاه ملی رشتۀ اقتصاد سیاسی و بازرگانی خواندم و چون از هیچ کدام از آنها سر در نمی آوردم به عشق و علاقه قدیمی پرداختم که  فضولی در کار دیگران بود و در آن ایام که هنوز اینترنت و خبر تقلبی و فیک نیوز باب نشده بود، روزنامه نگاری خوانده می شد که شاخه ای از شعر بود که قرآن سعید درباره ما گفته است «یتبعهم الغاوون»! که پیروی کنندگان ما از گمراهانند، ان شاء الله

در چهل سالی که پلاس خویش را در منطقه واشنگتن  بر زمین انداخته ام در برخی از کارهای عام المنفعه انتشاراتی چون هفته نامه ایرانشهر و ماهنامۀ پر مشارکت نزدیک داشته ام که البته هیچ سودبازرگانی برایم نداشته، ولی ترضیه خاطری فراهم آورده.

تا کنون دو فقره کتاب با عنوانهای «اوراق کبود» حاوی بیست نقد کتاب به شیوه ای غیر سنتی و نیز «غروب صادق» درباره زندگی سیاسی صادق قطب زاده منتشر کرده ام و تابستان امسال کتاب بعدی ام با عنوان «سینما رکس آبادان» منتشر خواهد شد، ان شاء الله.

ویدئوی سخنرانی علی سجادی

موضوع: ارتباط آمریکا با کمپ خمینی پیش از انقلاب، به ویژه در پاریس، بخش اول

ارتباط آمریکا با کمپ خمینی پیش از انقلاب، به ویژه در پاریس، بخش دوم

ارتباط آمریکا با کمپ خمینی پیش از انقلاب، به ویژه در پاریس، بخش پرسش و پاسخ

برنامه دوشنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸

موضوع: ارتباط آمریکا با کمپ خمینی پیش از انقلاب، به ویژه در پاریس
سخنران: علی سجادی

معرفی نامه علی سجادی از زبان خود ایشان
در سالی که یادم نمی آید در بیمارستان بازرگانان تهران، به قول قدیمی ها روی خشت افتادم. از همان اوان سرنوشت من با بازرگان و بازرگانی گره خورده بود.   بعدها در دانشگاه ملی رشتۀ اقتصاد سیاسی و بازرگانی خواندم و چون از هیچ کدام از آنها سر در نمی آوردم به عشق و علاقه قدیمی پرداختم که  فضولی در کار دیگران بود و در آن ایام که هنوز اینترنت و خبر تقلبی و فیک نیوز باب نشده بود، روزنامه نگاری خوانده می شد که شاخه ای از شعر بود که قرآن سعید درباره ما گفته است «یتبعهم الغاوون»! که پیروی کنندگان ما از گمراهانند، ان شاء الله. سخنرانی بنده در کانون هم به مهندس بازرگان بی ربط نیست.

در چهل سالی که پلاس خویش را در منطقه واشنگتن  بر زمین انداخته ام در برخی از کارهای عام المنفعه انتشاراتی چون هفته نامه ایرانشهر و ماهنامۀ پر مشارکت نزدیک داشته ام که البته هیچ سودبازرگانی برایم نداشته، ولی ترضیه خاطری فراهم آورده.

تا کنون دو فقره کتاب با عنوانهای «اوراق کبود» حاوی بیست نقد کتاب به شیوه ای غیر سنتی و نیز «غروب صادق» درباره زندگی سیاسی صادق قطب زاده منتشر کرده ام و تابستان امسال کتاب بعدی ام با عنوان «سینما رکس آبادان» منتشر خواهد شد، ان شاء الله.