بایگانی دسته: Open Discussion/بحث آزاد

برنامه دوشنبه ۲۸ جون ۲۰۲۱ – بحث آزاد در مورد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ایران

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, June 28, 2021
Time: 7:00 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: kanoon

For security reasons, and to avoid hacking by intruders, your connections should show your name to be allowed to access the meeting.
Generic name like Iphone, Galaxy , unfamiliar names and so on ….. will not be allowed to enter the meeting.
7:00-7:30 Virtual Socialization دیدار یاران
7:30-7:40 Welcome & Future Programs خوشآمد گویی و اعلام برنامه های آینده
7:40-8:30 Guest speaker’s speechسخنرانی میهمان کانون
8:30-8:45 Break انتراکت
8:45-9:45 Q & A and comments پرسش و پاسخ و اظهار نظر
9:45-10:00 Good bye and the end of program بدرود وپایان برنامه

برنامه دوشنبه ۲۷ می دوهزار و نوزده – بحث آزاد

بحث آزاد

سیل در ایران ، دلایل آن و وظایف ما

به علت تعطیل مدرسه در رستوران آمفورا برگذار میشود

گردهمائی ساعت ۷ بعد از ظهر

شروع برنامه ساعت هفت و نیم بعد از ظهر

Amphora Restaurant

Address: 377 Maple Ave W, Vienna, VA 22180

Phone: 703-938-7877