بایگانی دسته: Mossala nezhad Ezzat/عزت مصلی نژاد

ویدئوی سخنرانی دکتر عزت مصلی نژاد- دو شنبه ۳۱ ژانویه ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی: جباریت پیگیر و کشتار همگانی سال ۶۷ در ایران

ویدئوی سخنرانی دکتر عزت مصلی نژاد- دو شنبه ۳۱ ژانویه ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی: جباریت پیگیر و کشتار همگانی سال ۶۷ در ایران

قابل توجه اعضا و دوستداران کانون: لطفا کانال یوتیوب کانون را سابسکرایب کنید و دکمه  زنگوله را هم بزنید تا هم از ویدیوهای جدید با خبر شوید هم با این حمایت شما  کانون از امکانات بیشتر یوتیوب بهره خواهد برد. سپاسگذاریم.

کانون دوستداران فرهنگ ایران دو شنبه ۳۱ ژانویه ۲۰۲۲- دکتر عزت مصلی نژاد – موضوع سخنرانی: جباریت پیگیر و کشتار همگانی سال ۶۷ در ایران

قابل توجه اعضا و دوستداران کانون: لطفا کانال یوتیوب کانون را سابسکرایب کنید و دکمه  زنگوله را هم بزنید تا هم از ویدیوهای جدید با خبر شوید هم با این حمایت شما  کانون از امکانات بیشتر یوتیوب بهره خواهد برد. سپاسگذاریم.

دکتر عزت مصلی نژاد

kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, January 31, 2022 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09

Meeting ID: 703 202 1982

عزت مصلی نژاد دارای درجه دکترا در رشته اقتصاد سیاسی است.  او به عنوان قربانی شکنجه درایران درسال  ۱۹۸۵وارد کانادا شد. درمونترال به عنوان عضو مؤسس مرکزهمکاریهای فرهنگی واجتماعی ایرانیان خدمت نمود. درسال۱۹۹۱ ازمونترآل به تورنتورفت و به عنوان تحلیل گرومدافع حقوق پناهندگی درمرکز ژزوئیتی مشغول به کارگردید. درحال حاضربه عنوان تحلیل گر، محقق، مشاور درمانی سانحه روانی وکارشناس ارشد “مرکزکانادایی پشتیبانی ازقربانیان شکنجه” کارمی کند. ازفعالیت های داوطبانه ی او عضویت شورای نویسندگان مجله ی اخبارپناهندگی وکمک درتأسیس مرکز کانادائی برای عدالت بین المللی است. وی دررابطه با حقوق بشروحقوق پناهندگی به کشورهای ذیل سفرکرده است: آمریکا، مکزیک، رواندا، سویس، اتریش، نیجریه، اوگاندا، تایلند، هند وقبرس. اودرمجله آهنگردرتبعید مقالات طنزآمیزمنتشرکرده است وازسال ۱۹۹۲ (زمان تاسیس روزنامه شهروند درتورنتو) دراین نشریه قلم می زند. او مؤلف کتابهای ذیل است: اقتصاد سیاسی نفت درایران (۱۹۹۶)، شکنجه درعصر ترس (۲۰۰۵)، انقلاب خمینی وانقلاب حسینی (۲۰۰۸)، ادیان وبازگشت شقاوت بارخدایان جرایم ومجازات در اسلام و سکوت دختر شاه پریان…..

سخنرانی چهارشنبه ۱۱ اوت ۲۰۲۱- دکتر عزت مصلی نژاد- حقوق بشر در ازنای تاریخ

دکتر عزت مصلی نژاد

دکتر عزت مصلی نژاد
مهمان چهارشنبه کمیتهٔ روابط عمومی،۱۱ اوت ۲۰۲۱
موضوع سخنرانی: حقوق بشر در ازنای تاریخ

عزت مصلی نژاد دارای درجه دکترا در رشته اقتصاد سیاسی است.  او به عنوان قربانی شکنجه درایران درسال  ۱۹۸۵وارد کانادا شد. درمونترال به عنوان عضو مؤسس مرکزهمکاریهای فرهنگی واجتماعی ایرانیان خدمت نمود. درسال۱۹۹۱ ازمونترآل به تورنتورفت و به عنوان تحلیل گرومدافع حقوق پناهندگی درمرکز ژزوئیتی مشغول به کارگردید. درحال حاضربه عنوان تحلیل گر، محقق، مشاور درمانی سانحه روانی وکارشناس ارشد “مرکزکانادایی پشتیبانی ازقربانیان شکنجه” کارمی کند. ازفعالیت های داوطبانه ی او عضویت شورای نویسندگان مجله ی اخبارپناهندگی وکمک درتأسیس مرکز کانادائی برای عدالت بین المللی است. وی دررابطه با حقوق بشروحقوق پناهندگی به کشورهای ذیل سفرکرده است: آمریکا، مکزیک، رواندا، سویس، اتریش، نیجریه، اوگاندا، تایلند، هند وقبرس. اودرمجله آهنگردرتبعید مقالات طنزآمیزمنتشرکرده است وازسال ۱۹۹۲ (زمان تاسیس روزنامه شهروند درتورنتو) دراین نشریه قلم می زند. او مؤلف کتابهای ذیل است: اقتصاد سیاسی نفت درایران (۱۹۹۶)، شکنجه درعصر ترس (۲۰۰۵)، انقلاب خمینی وانقلاب حسینی (۲۰۰۸)، ادیان وبازگشت شقاوت بارخدایان جرایم ومجازات در اسلام و سکوت دختر شاه پریان…..

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Wednesday, August 11, 2021 Time: 8:00 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

For security reasons, and to avoid hacking by intruders, your
connections should show your name to be allowed to access the meeting.
Generic name like Iphone, Galaxy , unfamiliar names and so on ….. will not be allowed to enter the meeting

برنامه دوشنبه ۲۷ ماه آگوست ۲۰۱۸

موضوع: سانحه همگانی
سخنران: عزت مصلی نژاد

عزت مصلی نژاد دارای درجه دکترا  دررشته اقتصاد سیاسی است.  او به عنوان قربانی شکنجه درایران درسال 1985وارد کاناداشد. اودرمونترال به عنوان عضو مؤسس مرکزهمکاریهای فرهنگی واجتماعی ایرانیان خدمت نمود. عزت درسال 1991 ازمونترآل به تورنتورفت وبه عنوان تحلیل گرومدافع حقوق پناهندگی درمزکزژزوئیتی مشغول به کارگردید. اودرحال حاضربه عنوان تحلیل گر، محقق، مشاور درمانی سانحه روانی وکارشناس ارشد “مرکزکانادایی پشتیبانی ازقربانیان شکنجه” کارمی کند. ازفعالیت های داوطبانه ی او عضویت شورای نویسندگان مجله ی اخبارپناهندگی وکمک درتأسیس مرکز کانادائی برای عدالت بین المللی است. عزت دررابطه با حقوق بشروحقوق پناهندگی به کشورهای ذیل سفرکرده است: آمریکا، مکزیک، رواندا، سویس، اتریش، نیجریه، اوگاندا، تایلند، هند وقبرس. اودرمجله آهنگردرتبعید مقالات طنزآمیزمنتشرکرده است وازسال 1992 (زمان تاسیس روزنامه شهروند درتورنتو) دراین نشریه قلم می زند. او مؤلف کتابهای ذیل است: اقتصاد سیاسی نفت درایران” (1996)، “شکنجه درعصرترس” (2005)، انقلاب خمینی وانقلاب حسینی (2008)، “ادیان وبازگشت شقاوت بارخدایان” (2012) ، “جرایم ومجازات دراسلام و سکوت دختر پریان

ویدئوی سخنرانی دکتر عزت مصلی نژاد

جرائم و مجازات در اسلام، ۹ فوریه ۲۰۱۵، عزت مصلی نژاد 

ویدئوهای بخش پرسش و پاسخ سخنرانی دکتر عزت مصلی نژاد

استفاده از آیات و حدیث توسط  قدرتمنداران
زنا همان سکس است، آیا ثروتمندان سکس ندارند؟
چرا اسلام با زن مخالف است؟
مشکل ایدئولوژی است

برنامه دوشنبه ۹ فوریه ۲۰۱۵

موضوع : جرائم و مجازات در اسلام
سخنران : عزت مصلی نژاد

عزت مصلی نژادعزت مصلی نژاد دارای درجه دکترا  دررشته اقتصاد سیاسی است.  او به عنوان قربانی شکنجه درایران درسال 1985وارد کاناداشد. اودرمونترال به عنوان عضو مؤسس مرکزهمکاریهای فرهنگی واجتماعی ایرانیان خدمت نمود. عزت درسال 1991 ازمونترآل به تورنتورفت وبه عنوان تحلیل گرومدافع حقوق پناهندگی درمزکزژزوئیتی مشغول به کارگردید. اودرحال حاضربه عنوان تحلیل گر، محقق وکارشناس ارشد “مرکزکانادایی پشتیبانی ازقربانیان شکنجه” کارمی کند. او به صورت نیمه وقت درکالج “سه نه کا” نیزتدریس می کند. ازفعالیت های داوطبانه ی او عضویت شورای نویسندگان مجله ی اخبارپناهندگی وکمک درتأسیس کانادائی برای عدالت بین المللی است. عزت دررابطه با حقوق بشروحقوق پناهندگی به کشورهای ذیل سفرکرده است: آمریکا، مکزیک، رواندا، سویس، اتریش، نیجریه، اوگاندا، تایلند، هند وقبرس. اودرمجله آننگردرتبعید مقالات طنزآمیزمنتشرکرده است وازسال 1992 (زمان تاسیس روزنامه شهروند درتورنتو) دراین نشریه قلم می زند. او مؤلف کتابهای ذیل است: اقتصاد سیاسی نفت درایران” (1996)، “شکنجه درعصرترس” (2005)، انقلاب خمینی وانقلاب حسینی (2008)، “ادیان وبازگشت شقاوت بارخدایان” (2012) و “جراینم ومجازات دراسلام” (2014