بایگانی دسته: Mokhtar Taghi/تقی مختار

ویدئوی گفته‌ها و ناگفته‌های پرویز صیاد

گفته‌ها و ناگفته‌های پرویز صیاد، بخش اول

گفته ها و ناگفته های پرویز صیاد، بخش دوم

بخش پرسش و پاسخ گفته ها و ناگفته های پرویز صیاد، بخش اول

بخش پرسش و پاسخ گفته ها و ناگفته های پرویز صیاد، بخش دوم

برنامه دوشنبه ۶ ماه فوریه ۲۰۱۷

 موضوع : مرگ خدا، نهیلیسم و هنر
سخنران : تقی مختار

تقی مختار بیست سال است مديريت و سردبيری هفته ‌نامه «ايرانيان»، چاپ واشنگتن، را برعهده دارد. سابقه کار قلمی و هنری او چیزیmokhtar حدود ۵۵ سال است که شروع آن برمي گردد به اواخر دهه ۱۳۳۰ خورشيدی؛ زمانی که سيزده چهارده ساله و محصل دبيرستان «دارالفنون» بود. از آن وقت به بعد، تا سال ۱۳۵۶ که ايران را ترک کرد، به طور حرفه ای، با روزنامه‌ها و مجلات «مبارز همدان»، «آسيای جوان»، «ترقی»، «اميد ايران»، «تهران مصور»، «سپيد و سياه»، «صبح امروز»، «فيلم و هنر»، «خوشه»، «فردوسی»، «کيهان»، «فيلم»، «ستاره سينما» (هفتگی)، «ستاره سينما» (ماهانه) و «اطلاعات» همکاری کرد. در ضمن، در دوره‌های مختلف سردبير مجلات «فيلم»، «ستاره سينما»ی هفتگی و «ستاره سينما»ی ماهانه هم بوده‌ است. در سال ۱۳۴۸ به عنوان بازيگر وارد سينما شد و تا سال ۱۳۵۶ در 18 فيلم بازی کرد. دو فيلم سينمائی (‌«تعصب» و «صبح خاکستر») را هم کارگردانی کرده‌ است. از سال ۱۳۵۶ به این سو مقيم خارج از کشور (واشنگتن، پايتخت آمريکا) می باشد. او در اينجا يک دوره سردبير مجله «دل‌آرش» بوده‌ و علاوه بر آن برای برخی از نشريات ديگر چاپ خارج و سایت های اینترنتی ایرانی هم مقالات سیاسی، اجتماعی، هنری و نقدهائی نوشته‌ است و همچنان می نویسد. نوشتن چند فيلمنامه، نمايشنامه، داستان، رمان، حديث نفس و چاپ برخی از آن ها بصورت کتاب باضافه مجموعه مقالاتش در زمینه سیاست، جامعه، هنرها و گزارش های تحقیقی و غیرو… و همینطور کارگردانی و بازی در چند نمايش از ديگر کارهائی است که وی در دوره اقامتش در خارج از کشور انجام داده است.

ویدئوی سخنرانی تقی مختار

موضوع : اهمیت کیارستمی بودن

پنج ویدئوی زیر از سخنرانی تقی مختار در تاریخ ۲۵ ماه جولای ۲۰۱۶ تحت عنوان «اهمیت کیارستمی بودن» گرفته شده است

اهمیت کیارستمی بودن، تقی مختار، ۲۵ جولای ۲۰۱۶، بخش اول سخنرانی

اهمیت کیارستمی بودن، تقی مختار، ۲۵ جولای ۲۰۱۶، بخش دوم سخنرانی

اهمیت کیارستمی بودن، تقی مختار، ۲۵ جولای ۲۰۱۶، سئول مونیکا وکیلی

اهمیت کیارستمی بودن، تقی مختار، ۲۵ جولای ۲۰۱۶، چرا کیارستمی عینک دودی میزد

اهمیت کیارستمی بودن، تقی مختار، ۲۵ جولای ۲۰۱۶، بخش دیگری از پرسش و پاسخ

 

 

 

برنامه دوشنبه ۲۵ ماه جولای ۲۰۱۶

موضوع : اهمیت کیارستمی بودن
سخنران : تقی مختار

mokhtarتقی مختار بیست سال است مديريت و سردبيری هفته ‌نامه «ايرانيان»، چاپ واشنگتن، را برعهده دارد. سابقه کار قلمی و هنری او چیزی حدود ۵۵ سال است که شروع آن برمي گردد به اواخر دهه ۱۳۳۰ خورشيدی؛ زمانی که سيزده چهارده ساله و محصل دبيرستان «دارالفنون» بود. از آن وقت به بعد، تا سال ۱۳۵۶ که ايران را ترک کرد، به طور حرفه ای، با روزنامه‌ها و مجلات «مبارز همدان»، «آسيای جوان»، «ترقی»، «اميد ايران»، «تهران مصور»، «سپيد و سياه»، «صبح امروز»، «فيلم و هنر»، «خوشه»، «فردوسی»، «کيهان»، «فيلم»، «ستاره سينما» (هفتگی)، «ستاره سينما» (ماهانه) و «اطلاعات» همکاری کرد. در ضمن، در دوره‌های مختلف سردبير مجلات «فيلم»، «ستاره سينما»ی هفتگی و «ستاره سينما»ی ماهانه هم بوده‌ است. در سال ۱۳۴۸ به عنوان بازيگر وارد سينما شد و تا سال ۱۳۵۶ در 18 فيلم بازی کرد. دو فيلم سينمائی (‌«تعصب» و «صبح خاکستر») را هم کارگردانی کرده‌ است.

از سال ۱۳۵۶ به این سو مقيم خارج از کشور (واشنگتن، پايتخت آمريکا) می باشد. او در اينجا يک دوره سردبير مجله «دل‌آرش» بوده‌ و علاوه بر آن برای برخی از نشريات ديگر چاپ خارج و سایت های اینترنتی ایرانی هم مقالات سیاسی، اجتماعی، هنری و نقدهائی نوشته‌ است و همچنان می نویسد. نوشتن چند فيلمنامه، نمايشنامه، داستان، رمان، حديث نفس و چاپ برخی از آن ها بصورت کتاب باضافه مجموعه مقالاتش در زمینه سیاست، جامعه، هنرها و گزارش های تحقیقی و غیرو… و همینطور کارگردانی و بازی در چند نمايش از ديگر کارهائی است که وی در دوره اقامتش در خارج از کشور انجام داده است.