بایگانی دسته: Mohit Morteza/مرتضی محیط

برنامه دوشنبه ۲۷ نوامبر ۲۰۲۳ ساعت ۷:۳۰ شب به وقت واشنگتن دی سی- دکتر مرتضی محیط- موضوع: تاریخچه اشغال فلسطین

دکتر مرتضی محیط

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday November 27, 2023 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09

متولد شوشتر ۱۳۱۴، فارغ التحصیل دانشکده پزشکی تهران ۱۳۴۱.
ورود به آمریکا ژانویه ۱۹۶۳، یکسال انترنی، چهار سال تخصص آسیب شناسی در دانش گاه کلمبیا.
برگشت به ایران ۱۳۴۷، تدریس آسیب شناسی و بافت شناسی در دانشگاه جندی شاپور، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۳ فعالیت سیاسی مخفی در این مدت.
دستگیر شدن توسط ساواک، شکنجه و بدنبال آن ۷ سال محکومیت.
آزادی با انقلاب، فعالیت پس از انقلاب علیه خمینی، مخفی شدن، خروج از راه کوه، پناهنده در اتریش.
برگشت به امریکا ۱۹۸۳، ادامه تخصص در دانشگاه هاروارد ۱۹۸۴-۱۹۸۷
آغاز مطالعه اقتصاد سیاسی و دیدگاه مارکس، ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۵
تالیفات: ۳ جلد در باره زندگی و دیدگاه مارکس، ۶ جلد در مورد مسائل سیاسی -اقتصادی‌/اجتماعی- برنامه تلویزیونی “استقلال، آزادی،عدالت اجتماعی” ۲۰۰۴ تا حال

ویدئوی سخنرانی دکتر مرتضی محیط – دو شنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲ – موضوع سخنرانی: ایران و جهان به کدام سو می روند؟

ویدئوی سخنرانی دکتر مرتضی محیط – دو شنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲ – موضوع سخنرانی: ایران و جهان به کدام سو می روند؟

سخنران این هفته دکتر مرتضی محیط- دوشنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲ ساعت ۷:۳۰ شب به وقت واشنگتن دی سی – موضوع سخنرانی: ایران و جهان به کدام سو می روند؟

kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, 28 November, 2022 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982


Morteza Mohit

-Born in Shushtar 1314, -Graduated from Tehran University Medical school 1341
:In the U.S
-Medical internship and Pathology residency Columbia University ,New York 1963–1967
( during these years, active in Confederation of Iranian Students Organization, and anti war movement)
:Back to Iran
Assistant Professor, then Associate Professor of Pathology, Jundi Shapour University 1347-1353
Arrested by SAVAK : Farvardin 1353
-7 years prison sentence by military tribunal
-Ahvaz prison–with regular prisoners 1353-1354
-Ghasr and Evin prisons 1354 1357
Revolution : freedom from prison Aaban 1357
:Participation in the revolution
Political activity with Abadan oil workers and temporary workers in Abadan, Hiding and exile 
Migration through mountains to Turkey and Austria, 1982-1983
-Back to the U.S.1983, Sub-specialty pathology residency, Harvard Medical School 1984 -1987
-Research and writing 1988-2005, TV program 2004 until now
Books : 9 volumes, Articles:120, Recent speech about situation in Khuzestan

ویدئوی سخنرانی دکتر مرتضی محیط-دوشنبه ۱۱ آوریل ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی: درباره بحران اوکراین

به دنبال تلاش‌های ما در جهت بهبود کیفیت ابزارهای دیجیتالی کانون،  کانال تلگرام ما راه اندازی شده است.
با مشترک شدن به کانال تلگرام کانون شما از برنامه های هفتگی کانون با خبر میشوید و همچنین فایل های صوتی سخنرانی ها را می توانید گوش دهید

ویدئوی سخنرانی دکتر مرتضی محیط-دوشنبه ۱۱ آوریل ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی: درباره بحران اوکراین

مهمان این هفته کانون، دکتر مرتضی محیط- دو شنبه ۱۱ آوریل ۲۰۲۲- درباره بحران اوکراین

به دنبال تلاش‌های ما در جهت بهبود کیفیت ابزارهای دیجیتالی کانون،  کانال تلگرام ما راه اندازی شده است.
با مشترک شدن به کانال تلگرام کانون شما از برنامه های هفتگی کانون با خبر میشوید و همچنین فایل های صوتی سخنرانی ها را می توانید گوش دهید.

دکتر مرتضی محیط

kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, 11April, 2022 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

Morteza Mohit

-Born in Shushtar 1314, -Graduated from Tehran University Medical school 1341
:In the U.S
-Medical internship and Pathology residency Columbia University ,New York 1963–1967
( during these years, active in Confederation of Iranian Students Organization, and anti war movement)
:Back to Iran
Assistant Professor, then Associate Professor of Pathology, Jundi Shapour University 1347-1353
Arrested by SAVAK : Farvardin 1353
-7 years prison sentence by military tribunal
-Ahvaz prison–with regular prisoners 1353-1354
-Ghasr and Evin prisons 1354 1357
Revolution : freedom from prison Aaban 1357
:Participation in the revolution
Political activity with Abadan oil workers and temporary workers in Abadan, Hiding and exile 
Migration through mountains to Turkey and Austria, 1982-1983
-Back to the U.S.1983, Sub-specialty pathology residency, Harvard Medical School 1984 -1987
-Research and writing 1988-2005, TV program 2004 until now
Books : 9 volumes, Articles:120, Recent speech about situation in Khuzestan

سخنرانی دوشنبه۲ اوت ۲۰۲۱-دکتر مرتضی محیط

موضوع سخنرانی : جهان به کدام سو میرود ؟

دکتر مرتضی محیط

Morteza Mohit

-Born in Shushtar 1314

-Graduated from Tehran University Medical school 1341

In the U.S

-Medical internship and Pathology residency Columbia University ,New York 1963–1967

( during these years,active in Confederation of Iranian Students Organization,and anti war movement

Back to Iran 

Assistant Professor, then Associate Professor of Pathology, Jundi Shapour University 1347-1353

Arrested by SAVAK : Farvardin 1353

-7 years prison sentence by military tribunal

-Ahvaz prison–with regular prisoners 1353-1354

-Ghasr and Evin prisons 1354 1357

Revolution : freedom from prison Aaban 1357

Participation in the revolution

Political activity with Abadan oil workers and temporary workers in Abadan

Hiding and exile 

Migration through mountains to Turkey and Austria–1982-1983

-Back to the U.S.1983

-Sub-specialty pathology residency–Harvard Medical School 1984 -1987

-Research and writing 1988-2005

-TV program 2004 until now

Books : 9 volumes 

Articles:120

Recent speech about situation in Khuzestan

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, July 26, 2021 Time: 7:00 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

For security reasons, and to avoid hacking by intruders, your
connections should show your name to be allowed to access the meeting
Generic name like Iphone, Galaxy , unfamiliar names and so on ….. will not be allowed to enter the meeting

 

ویدیو سخنرانی دکتر مرتضی محیط – ۲۹ آپریل دوهزار و نوزده

 تحولات آتی جامعه و آلترناتیوهای گوناگون در ایران- بخش یک از دو

 تحولات آتی جامعه و آلترناتیوهای گوناگون در ایران- بخش دو از دو

 تحولات آتی جامعه و آلترناتیوهای گوناگون در ایران- پرسش و پاسخ یک از دو

 تحولات آتی جامعه و آلترناتیوهای گوناگون در ایران- پرسش و پاسخ دو از دو

برنامه دوشنبه ۲۹ آپریل دوهزار و نوزده

موضوع: تحولات آتی جامعه و آلترناتیوهای گوناگون در ایران
سخنران: دکتر مرتضی محیط

‌Brief Biography of Morteza Mohit
-Born in Shushtar 1314, -Graduated from Tehran University Medical school 1341,
In the U.S :
-Medical internship and Pathology residency Columbia University ,New York 1963–1967
( during these years,active in Confederation of Iranian Students Organization, and anti war movement.) Back to Iran :
Assistant Professor, then Associate Professor of Pathology, Jundi Shapour University 1347-1353.
Arrested by SAVAK : Farvardin 1353
-7 years prison sentence by military tribunal.
-Ahvaz prison–with regular prisoners 1353-1354
-Ghasr and Evin prisons 1354 1357
Revolution : freedom from prison Aaban 1357.
Participation in the revolution.
Political activity with Abadan oil workers and temporary workers in Abadan.
Hiding and exile :
Migration through mountains to Turkey and Austria–1982-1983, -Back to the U.S.1983 :
-Sub-specialty pathology residency–Harvard Medical School 1984 -1987
-Research and writing 1988-2005
-TV program 2004 until now, Books : 9 volumes , Articles:120