Category Archives: Moghimi Farshid/فرشید مقیمی

برنامه دوشنبه ۱۹ ماه نوامبر ۲۰۱۸

موضوع: تضادهای احمد کسروی مورخ برجسته با ملایان، گردن ستبران و مفسدین اجتماع
سخنران: دکتر فرشید مقیمی

فرشید دارای مدارک لیسانس فیزیک ازدانشگاه تبریز، فوق لیسانس مهندسی ارتباطات از دانشگاه جرج واشنگتن و دکترای رهبری سازمانها از دانشگاه نوا سات ایسترن فلو ریدا میباشد
فرشید از سال ۱۹۷۷ تا سال ۱۹۹۹ بمدت بیست و دو سال در رشته مهندسی ارتباطات ماهوارهای در امریکا و حدود سه سال از این دوران را در ایران مشغول به کار بوده است
از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۲ استاد تمام وقت دانشگاه استریر واستاد نیمه وقت دانشگاه های دیگر در منطقه واشنگتن بوده است، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ استاد نیمه وقت در منطقه واشنگتن بوده
فرشید از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ استاد تمام وقت در دانشگاه علوم اجتماعی و انسانی شهر هو شی مین و دانشگاه ان زنگ در حوالی مکونگ دلتا در جنوب ویتنام بوده. در این سالها موفق به دیدار کشورهای متعددی در ان منطقه از جمله لائوس ، کامبوج ، تایلند، مالزی، اندونزی، سنگاپور ،‌ژاپن و کره جنوبی گردیده است
فرشید از سال ۱۹۸۶ عضو کانون بوده وهفت دوره در هیئت مدیره انجام وظیفه نموده است و اکنون نیز یکی از پنج عضو هیئت مدیره کانون میباشد
این سخنرانی نتیجه مطالعه برخی از آثار احمد کسروی میباشد که از نظر تاریخی و شباهتها با ایران کنونی حائز اهمیت میباشد

ویدئوی سخنرانی فرشید مقیمی

کوبا جزیره ای زیبا ٫ نزدیک ولی کم شناخته شده در امریکا، بخش اول

کوبا جزیره ای زیبا ٫ نزدیک ولی کم شناخته شده در امریکا، بخش دوم

کوبا جزیره ای زیبا ٫ نزدیک ولی کم شناخته شده در امریکا، بخش اول پرسش و پاسخ

کوبا جزیره ای زیبا ٫ نزدیک ولی کم شناخته شده در امریکا، بخش دوم پرسش و پاسخ

برنامه دوشنبه ۲۳ آوریل ۲۰۱۸

موضوع: کوبا جزیره ای زیبا ٫ نزدیک ولی کم شناخته شده در امریکا
سخنران: دکتر فرشید مقیمی

فرشید دارای مدارک لیسانس فیزیک ازدانشگاه تبریز، فوق لیسانس مهندسی ارتباطات از دانشگاه جرج واشنگتن و دکترای  رهبری سازمانها از دانشگاه نوا سات ایسترن فلوریدا میباشد.
فرشید از سال ۱۹۷۷ تا سال ۱۹۹۹ بمدت بیست و دو سال  در رشته مهندسی ارتباطات ماهوارهای در امریکا و حدود سه سال از این دوران را در ایران مشغول به کار بوده است.
از سال  ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۲ استاد تمام وقت دانشگاه استریر واستاد نیمه وقت دانشگاه های دیگر در منطقه واشنگتن بوده است، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ استاد نیمه وقت در منطقه واشنگتن بوده.
فرشید از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ استاد تمام وقت در دانشگاه علوم اجتماعی و انسانی شهر هو شی مین  و دانشگاه ان زنگ در حوالی  مکونگ دلتا در جنوب ویتنام بوده. در این سالها موفق به دیدار کشورهای متعددی در ان منطقه از جمله لائوس ، کامبوج ، تایلند، مالزی، اندونزی، سنگاپور ،‌ژاپن  و کره جنوبی گردیده است.
اخیرا با سازمان کد پینک سفری به کوبا نموده که سخن امروز گزارشی است از این سفر.
فرشید از سال ۱۹۸۶ عضو کانون  بوده و شش دوره در هیئت مدیره انجام وظیفه نموده است.

 

 

ویدئوی سخنرانی دکتر فرشید مقیمی

هیروشیما، هفتاد سال پس از انفجار بمب اتمی توسط آمریکا، بخش اول

هیروشیما، هفتاد سال پس از انفجار بمب اتمی توسط آمریکا، بخش دوم

هیروشیما، هفتاد سال پس از انفجار بمب اتمی توسط آمریکا، بخش پرسش و پاسخ

 

برنامه دوشنبه ۱۶ ماه اکتبر ۲۰۱۷

موضوع: هیروشیما، هفتاد سال پس از انفجار بمب اتمی توسط آمریکا
سخنران: دکتر فرشید مقیمی

فرشید دارای مدارک لیسانس فیزیک از دانشگاه تبریز، فوق لیسانس مهندسی ارتباطات از دانشگاه جرج واشنگتن و دکترای رهبریسازمانها از دانشگاه نوا سات ایسترن فلوریدا میباشد

فرشید از سال ۱۹۷۷ تا سال ۱۹۹۹ در رشته مهندسی ارتباطات ماهوارهای درآمریکا و  حدود سه سال از این دوران را در ایران مشغول به کار بوده است. از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۲ استاد تمام وقت دانشگاه استریر و استاد نیمه وقت دانشگاههای دیگر در منطقه واشنگتن بوده است. از سال ۲۰۱۳ تا کنون به عنوان استاد نیمه وقت در منطقه واشنگتن میباشد. از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ استاد تمام وقت در دانشگاههای دولتی ویتنام بوده است

فرشید از سال ۱۹۸۶عضو کانون دوستداران فرهنگ ایران و شش دوره در هیات مدیره کانون انجام وظیفه نموده است