بایگانی دسته: Mather Yassamine/یاسمین میظر

برنامه دوشنبه ۲۸ اگوست ۲۰۲۳ ساعت ۷:۳۰ شب به وقت واشنگتن دی سی- یاسمین میظر – موضوع سخنرانی: دلایل فروکش کردن جنبش زن ، زندگی ، آزادی

یاسمین میظر

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday August 28, 2023 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

یاسمین میظر فعال سیاسی، سوسیالیست، که در گذشته عضو سازمان فداییان بودند ولی هم اکنون ساکن انگلستان اقامت دارند. از بنیانگزاران اتحاد چپ کارگری بوده و هم اکنون سردبیر نشریه کریتیک و استاد دانشگاه می باشند. از ایشان مقالات و گفتگو های متعددی در زمینه مسائل سیاسی و اجتماعی موجود می باشد.