بایگانی دسته: Mashayekhi Azita/آزیتا مشایخی

۲۰۱۵ برنامه دوشنبه ۱۸ ماه می

موضوع : واشنگتن- تهران : سیری تصویری در نوستالژی
سخنران : آزیتا مشایخی

آزیتا مشایخیآزیتا مشایخی پس از پایان دوره دبیرستان به واشنگتن مهاجرت کرد و فوق لیسانس خود را در رشته (بهداشت و ایمنی محیط کار) دریافت کرد

آزیتا مشایخی بعد از، ازدست دادن یکی از نزدیکان خود، برای تسکین روحیه اش به سراغ نقاشی و عکاسی رفت

رشته تخصصی اش، نشیب و فرازهای زندگی اش و روحیه کنجکاو و پرسشگرش سبب شده از آزمون و خطا نهراسد و دست به تجربه در زمینه های مختلف هنری بزند

او در نوامبر و دسامبر 2014 در گالری (Exhibit 9) ، حومه واشنگتن در یک نمایشگاه گروهی عکس شرکت کرد و آثارش بسیار مورد توجه قرار گرفت

آزیتا، برای چاپ عکس هایش غالباً از تکنیک کاغذ، فلز و اکرلیک استفاده میکند