بایگانی دسته: Lajevardi Naser/ناصر سعادت لاجوردی

ویدیو سخنرانی دکتر سعادت لاجوردی – ۱۰ حون دوهزار و نوزده

شریعت گریزی مولانا از دیدگاه اگزیستانسیالیسم

شریعت گریزی مولانا از دیدگاه اگزیستانسیالیسم – پرسش و پاسخ یک از دو

شریعت گریزی مولانا از دیدگاه اگزیستانسیالیسم – پرسش و پاسخ دو از دو

 

برنامه دوشنبه ۱۰ جون دوهزار و نوزده

موضوع: شریعت گریزی مولانا از دیدگاه اگزیستانسیالیسم

سخنران : ناصر سعادت لاجوردی

فارغ التحصیل دارالفنون و دانشجوی اعزامی ( بورسیه ) به فرنگ ومهندس شیمی کشاورزی ودکتر در علوم ( فیریک وشیمی خاک ) وفوق دکترا دراکولوژی ( محیط زیست) از دانشگاه ایالتی کانزاس – استاد تمام وقت دانشگاه تهران – مدیر گروه آگرونومی – عضوشورایعالی دانشگاه وشورای ارتقاء دانشگاه و وزارت علوم ، عضو شورای عالی  برنامه ریزی وزارت کشاورزی – ومرکز مطالعات محیط زیست ومرکز مطالعات کویری – مشاور موسسه استاندارد ( برای مواد غذایی) – برنده جایزه بهترین تحقیق

نویسنده بیش از یکصد مقاله به زبان های فارسی – فرانسه – انگلیسی

مولف هشت کتاب درسی- یک کتاب شعر – یک کتاب فلسفه ( همبستگی فلسفه ، محیط زیست وعشق ) ویک کتاب داستانهای کوتاه به زبان انگلیسی

پژوهنده ( پژوهشگر) در دانشگاه های لندن ، بیرمنگام و پن ( دانشگاه پنسیلوانیا) ، به فلسفه وبه ساحت سلوک وعرفان روی آوردن ، پس از بازنشستگی از دانشگاه پنسیلوانیا وآموختن زبان ایتالیایی برای دیدن افق های جدید زیباشناسی

کارگاه هنر میهمان ارزنده کانون دوستداران فرهنگ ایران بمناسبت یلدا ۱۷ دسامبر ۲۰۱۸

معرفی کارگاه هنر توسط داراب شباهنگ رهبر و بنیان گذار کارگاه

سخنرانی دکتر ناصر سعادت لاجوردی در مورد یلدا

موسیقی کارگاه هنر به رهبری داراب شباهنگ بخش یک

موسیقی کارگاه هنر به رهبری داراب شباهنگ بخش دو

موسیقی کارگاه هنر به رهبری داراب شباهنگ بخش سه

برنامه دوشنبه ۱۷ دسامبر ۲۰۱۸

 موضوع: شب یلدا

سخنران : ناصر سعادت لاجوردی

ناصر سعادت لاجوردى در تهران متولد شده و از دار الفنون ديپلم گرفته و درهمان سال اول دانشگاه بورس دانشجويى ممتاز گرفته است او از فرانسه مهندسى در شيمى كشاورزى و سپس دكترى در فيزيك و شيمي خاك و در دانشكاه ايالتى كانزاس فوق دكترى در اكولوژى دارد. اخرين مقام اودر دانشگاه تهران استاد تمام وقت پايه ٩ بوده است وى مؤلف ٨كتاب درسى و يك كتاب شعر است كه ممنوع الچاپ است كتابى هم به انگليسى دارد كه داستان هاى كوتاه انتقادى است او حدود يكصد مقاله پژوهشى دارد و در دانشگاه هاى لندن و پنسيلوانيا پژوهشگر ارشد بوده است او جايزه بهترين تحقيق را قبل از انقلاب برده است بعد از بازنشستگي درزمينه فلسفه كار ميكند و قلم ميزند و كتابى براى چاپ اماده دارد گه در زمينه. عشق و فلسفه است نا گفته نماند كه او مسئولیت های إدارى مختلفة قبل و بعد از انقلاب داشته و در حين جنگ با عراق ايران را ترك كرده است

برنامه دوشنبه ۲۱ ماه سپتامبر ۲۰۱۵

موضوع : تأثیر افلاطون بر روی آثار مولانا
سخنران : دکتر ناصر لاجوردی

لاجوردیناصر سعادت لاجوردى در تهران متولد شده و از دار الفنون ديپلم گرفته و درهمان سال اول دانشگاه بورس دانشجويى ممتاز گرفته است او از فرانسه مهندسى در شيمى كشاورزى و سپس دكترى در فيزيك و شيمي خاك و در دانشكاه ايالتى كانزاس فوق دكترى در اكولوژى دارد. اخرين مقام اودر دانشگاه تهران استاد تمام وقت پايه ٩ بوده است وى مؤلف ٨كتاب درسى و يك كتاب شعر است كه ممنوع الچاپ است كتابى هم به انگليسى دارد كه داستان هاى كوتاه انتقادى است او حدود يكصد مقاله پژوهشى دارد و در دانشگاه هاى لندن و پنسيلوانيا پژوهشگر ارشد بوده است او جايزه بهترين تحقيق را قبل از انقلاب برده است بعد از بازنشستگي درزمينه فلسفه كار ميكند و قلم ميزند و كتابى براى چاپ اماده دارد گه در زمينه. عشق و فلسفه است نا گفته نماند كه او مسئولیت های إدارى مختلفة قبل و بعد از انقلاب داشته و در حين جنگ با عراق ايران را ترك كرده است