بایگانی دسته: Keshavarz Fatemeh/فاطمه کشاورز

ویدئوی سخنرانی دکتر فاطمه کشاورز- دوشنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۲۲- موضوع: کولی برای نمردن، باید هلاک خموشی:  حضور سترگ سیمین بهبهانی در ادب فارسی

ویدئوی سخنرانی دکتر فاطمه کشاورز- دوشنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۲۲- موضوع: کولی برای نمردن، باید هلاک خموشی:  حضور سترگ سیمین بهبهانی در ادب فارسی

مهمان این هفته کانون دکتر فاطمه کشاورز- دوشنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۲۲ ساعت ۷:۳۰ شب به وقت واشنگتن دی سی – موضوع سخنرانی: کولی برای نمردن، باید هلاک خموشی:  حضور سترگ سیمین بهبهانی در ادب فارسی

دکتر فاطمه کشاورز

kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, 28 November, 2022 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982


فاطمه کشاورز
استاد ادبیات فارسی وصاحب کرسی مطالعات ایرانی در دانشگاه مریلند- کالج پارک
مدیر مرکز مطالعات ایرانشناسی روشن و رئیس دانشکدۀ زبان، ادبیات و فرهنگ در همین دانشگاه

 فاطمه کشاورز درشیراز بدنیا آمد. فوق لیسانس خود را در دررشتۀ ادبیات فارسی از دانشگاه شیراز و دکترای خود را ازدانشکدۀ علوم شرقی دانشگاه لندن دریافت داشت. پایان نامۀ دکترایش جایزۀ “دان و ویلسون” و عنوان تز برتر سال را از آن خود کرد
اشعاردکتر کشاورز بزبان انگلیسی و بزبان فارسی منتشرشده اند. اولین مجموعۀ شعرش با نام “تلاشی در آغاز” بوسیلۀ دانشگاه شیراز بچاپ رسید. همچنین اوتا کنون کتب و مقالات متعددی درزمینۀ ادبیات عرفانی فارسی بزبان انگلیسی منتشر کرده است. از جمله میتوان دوکتاب “خوانش شعرعرفانی: آثار مولانا جلالدین رومی” و “بخوان بنام گل سرخ: ساخت معنویت درشعر قرن بیستم ایران”را نام برد که بوسیلۀ انتشارات دانشگاه کارولینای جنوبی به چاپ رسیده و برندۀ جایزۀ مجلۀ “چویس” شده اند.
او درسال 2007 “گل یاس و ستاره ها: درتهران بجز لولیتا چه میخوانند” را منتشرکرد که به چاپهای متعدد رسید و ازسوی انجمن کتابخانه های آمریکا بعنوان “پاسخی فوق العاده” به کتاب “لولیتا خوانی درتهران” معرفی شد. دکتر کشاورز تا کنون در بیش از پنجاه  دانشگاه مختلف دربارۀ این کتاب سخن گفته است. آخرین کتاب او “شعری که زندگی است: سعدی دربارۀ عشق، جهان وطنی و خود سازی چه میگوید؟” نام دارد که در سال 2015 بوسیله انتشارات دانشگاهی ادینبورگ بجاپ  رسید . دکتر کشاورز در خاورمیانه ، امریکا و اروپا زندگی کرده و به زبانهای فارسی، انگلیسی و ترکی مسلط است و با عربی و ارمنی آشنائی عمیق دارد.
 وی درماه مه سال 2007 بدعوت سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرد و درمجمع عمومی این سازمان سخن گفت. او بارها مهمان برنامۀ رادیوئی “ان – پی – آر” بوده وبرنامۀ یکساعته اش با “کریستا تیپت” جایزۀ “پیبادی” را از آن خود کرده است.  در بهار سال دوهزار و هشت او جایزه صلچ «هرشل واکر» را دریافت کرد.
دکتر کشاورز بعنوان شاعر به فستیوالهای شعری متعدد دعوت شده و اشعارانگلیسی خود را درکنار شاعران برجستۀ آمریکائی همچون “گال وی کینل” خوانده است. در ماه دسامبر سال 2015 در برنامۀ “شعر و شاعران” در ان- پی – آر شرکت کرد و بعنوان شاعر ماه شناخته شد.

سخنرانی این هفته دو شنبه ۲۶ سپتامبربه مناسبت مرگ مهسا امینی و همبستگی با اعتراضات مردم ایران کنسل شد.

دکتر فاطمه کشاورز

سخنرانی این هفته دو شنبه ۲۶ سپتامبربه مناسبت مرگ مهسا امینی و همبستگی با اعتراضات مردم ایران کنسل شد.


فاطمه کشاورز
استاد ادبیات فارسی وصاحب کرسی مطالعات ایرانی در دانشگاه مریلند- کالج پارک
مدیر مرکز مطالعات ایرانشناسی روشن و رئیس دانشکدۀ زبان، ادبیات و فرهنگ در همین دانشگاه

 فاطمه کشاورز درشیراز بدنیا آمد. فوق لیسانس خود را در دررشتۀ ادبیات فارسی از دانشگاه شیراز و دکترای خود را ازدانشکدۀ علوم شرقی دانشگاه لندن دریافت داشت. پایان نامۀ دکترایش جایزۀ “دان و ویلسون” و عنوان تز برتر سال را از آن خود کرد
اشعاردکتر کشاورز بزبان انگلیسی و بزبان فارسی منتشرشده اند. اولین مجموعۀ شعرش با نام “تلاشی در آغاز” بوسیلۀ دانشگاه شیراز بچاپ رسید. همچنین اوتا کنون کتب و مقالات متعددی درزمینۀ ادبیات عرفانی فارسی بزبان انگلیسی منتشر کرده است. از جمله میتوان دوکتاب “خوانش شعرعرفانی: آثار مولانا جلالدین رومی” و “بخوان بنام گل سرخ: ساخت معنویت درشعر قرن بیستم ایران”را نام برد که بوسیلۀ انتشارات دانشگاه کارولینای جنوبی به چاپ رسیده و برندۀ جایزۀ مجلۀ “چویس” شده اند.
او درسال 2007 “گل یاس و ستاره ها: درتهران بجز لولیتا چه میخوانند” را منتشرکرد که به چاپهای متعدد رسید و ازسوی انجمن کتابخانه های آمریکا بعنوان “پاسخی فوق العاده” به کتاب “لولیتا خوانی درتهران” معرفی شد. دکتر کشاورز تا کنون در بیش از پنجاه  دانشگاه مختلف دربارۀ این کتاب سخن گفته است. آخرین کتاب او “شعری که زندگی است: سعدی دربارۀ عشق، جهان وطنی و خود سازی چه میگوید؟” نام دارد که در سال 2015 بوسیله انتشارات دانشگاهی ادینبورگ بجاپ  رسید . دکتر کشاورز در خاورمیانه ، امریکا و اروپا زندگی کرده و به زبانهای فارسی، انگلیسی و ترکی مسلط است و با عربی و ارمنی آشنائی عمیق دارد.
 وی درماه مه سال 2007 بدعوت سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرد و درمجمع عمومی این سازمان سخن گفت. او بارها مهمان برنامۀ رادیوئی “ان – پی – آر” بوده وبرنامۀ یکساعته اش با “کریستا تیپت” جایزۀ “پیبادی” را از آن خود کرده است.  در بهار سال دوهزار وهشت او جایزه صلچ «هرشل واکر» را دریافت کرد.
دکتر کشاورز بعنوان شاعر به فستیوالهای شعری متعدد دعوت شده و اشعارانگلیسی خود را درکنار شاعران برجستۀ آمریکائی همچون “گال وی کینل” خوانده است. در ماه دسامبر سال 2015 در برنامۀ “شعر و شاعران” در ان- پی – آر شرکت کرد و بعنوان شاعر ماه شناخته شد.

برنامه دوشنبه ۱ فوریه ۲۰۲۱ – دکتر فاطمه کشاورز – حافظ شیرازی آسمان نورد خرابات شعر

موضوع: حافظ شیرازی آسمان نورد خرابات شعر

سخنران : دکتر فاطمه کشاورز

فاطمه کشاورز

استاد ادبیات فارسی وصاحب کرسی مطالعات ایرانی در دانشگاه مریلند- کالج پارک

مدیر مرکز مطالعات ایرانشناسی روشن و

 رئیس دانشکدۀ زبان، ادبیات و فرهنگ در همین دانشگاه

 فاطمه کشاورز درشیراز بدنیا آمد. فوق لیسانس خود را در دررشتۀ ادبیات فارسی از دانشگاه شیراز و دکترای خود را ازدانشکدۀ علوم شرقی دانشگاه لندن دریافت داشت. پایان نامۀ دکترایش جایزۀ “دان و ویلسون” و عنوان تزبرترسال را از آن خود کرد

اشعاردکتر کشاورز –بزبان انگلیسی و بزبان فارسی – منتشرشده اند. اولین مجموعۀ شعرش با نام “تلاشی در آغاز” بوسیلۀ دانشگاه شیراز بچاپ رسید. همچنین اوتا کنون کتب و مقالات متعددی درزمینۀ ادبیات عرفانی فارسی بزبان انگلیسی منتشر کرده است. از جمله میتوان دوکتاب “خوانش شعرعرفانی: آثار مولانا جلالدین رومی” و “بخوان بنام گل سرخ: ساخت معنویت درشعر قرن بیستم ایران”  را نام برد که بوسیلۀ انتشارات دانشگاه کارولینای جنوبی به چاپ رسیده و برندۀ جایزۀ مجلۀ “چویس” شده اند

او درسال 2007 “گل یاس و ستاره ها: درتهران بجز لولیتا چه میخوانند” را منتشرکرد که به چاپهای متعدد رسید و ازسوی انجمن کتابخانه های آمریکا بعنوان “پاسخی فوق العاده” به کتاب “لولیتا خوانی درتهران” معرفی شد. دکتر کشاورز تا کنون در بیش از پنجاه  دانشگاه مختلف دربارۀ این کتاب سخن گفته است. آخرین کتاب او “شعری که زندگی است: سعدی دربارۀ عشق، جهان وطنی و خود سازی چه میگوید؟” نام دارد که در سال 2015 بوسیله انتشارات دانشگاهی ادینبورگ بجاپ  رسید . دکتر کشاورز در خاورمیانه ، امریکا و اروپا زندگی کرده و به زبانهای فارسی، انگلیسی و ترکی مسلط است و با عربی و ارمنی آشنائی عمیق دارد

 وی درماه مه سال 2007 بدعوت سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرد و درمجمع عمومی این سازمان سخن گفت. او بارها مهمان برنامۀ رادیوئی “ان – پی – آر” بوده وبرنامۀ یکساعته اش با “کریستا تیپت” جایزۀ “پیبادی” را از آن خود کرده است.  در بهار سال دوهزار وهشت او جایزه صلچ «هرشل واکر» را دریافت کرد

دکتر کشاورز بعنوان شاعر به فستیوالهای شعری متعدد دعوت شده و اشعارانگلیسی خود را درکنار شاعران برجستۀ آمریکائی همچون “گال وی کینل” خوانده است. در ماه دسامبر سال 2015 در برنامۀ “شعر و شاعران” در ان- پی – آر شرکت کرد و بعنوان شاعر ماه شناخته شد

ZOOM Information

Time: February 01, 2021 07:00 PM Eastern Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: kanoon

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: حافظ شیرازی – آسمان نورد خرابات شعر – دکتر فاطمه کشاورز
Time: Feb 1, 2021 07:00 PM Eastern Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09

Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: kanoon
One tap mobile
+13017158592,,7032021982#,,,,*963544# US (Washington DC)
+13126266799,,7032021982#,,,,*963544# US (Chicago)

Dial by your location
+1 301 715 8592 US (Washington DC)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 646 558 8656 US (New York)
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 346 248 7799 US (Houston)
Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: 963544
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kG9HVBmW0

ویدئوی سخنرانی فاطمه کشاورز

موضوع: هریک مریمیم و یک عیسی داریم: سیری در فیه مافیه مولانا

 

هریک مریمیم و یک عیسی داریم: سیری در فیه مافیه مولانا، بخش دوم

 

هریک مریمیم و یک عیسی داریم: سیری در فیه مافیه مولانا، بخش پرسش و پاسخ

 

برنامه دوشنبه ۱۱ ژوئن ۲۰۱۸

موضوع: هریک مریمیم و یک عیسی داریم: 
سیری در فیه مافیه مولانا
سخنران: فاطمه کشاورز

این برنامه در سالن بزرگ بنام Warhawk برگزار
 خواهد شد. لطفا از در ورودی ۹ و ۱۱ وارد دبیرستان شوید.


فاطمه کشاورز (متولد ۱۹۵۲ میلادی، ۱۳۳۱ خورشیدی) پژوهشگر، نویسنده و شاعر ایرانی و رئیس و مدیر مؤسسه مطالعات ایرانی روشن وابسته به دفتر مطالعات ایرانشناسی دانشگاه مریلند است. وی قبلاً استاد زبان فارسی و ادبیات تطبیقی در دانشگاه واشینگتن در سن‌لوئیس بود

زندگی و تحصیلات کشاورز
در سال ۱۳۳۱ در شیراز بدنیا آمد و مدرک کارشناسی در زبان و ادبیات فارسی را سال ۱۳۵۴ (۱۹۷۶) از دانشگاه شیراز و کارشناسی ارشد ۱۳۵۹(۱۹۸۱) و دکترا ۱۳۶۳(۱۹۸۵) در مطالعات خاور نزدیک را از دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی مدرسه مطالعات مشرق‌زمین و آفریقا، دانشگاه لندن اخذ نمود.
وی از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۲ در دانشگاه واشینگتن در سن‌لوئیس مشغول آموختن و تحقیق بود و در سال ۲۰۱۲ کرسی استادی زبان و ادبیات آسیا و خاور نزدیک آن دانشگاه را عهده دار شد. برنامه رادیویی کشاورز در سال ۲۰۰۸ موفق به دریافت جایزه پیبادی گردید. او از سال ۲۰۱۲ بعد از ریاست احمد کریمی حکاک، ریاست مرکز مطالعات فارسی روشن وابسته به دانشگاه مریلند را بعهده دارد
تألیف و ترجمه
کشاورز مقالات و کتب متعددی در ارتباط با فرهنگ و ادب فارسی بخصوص در زمینه اشعار و عقاید مولوی و سعدی و نیز مقالاتی در ارتباط با موضوع اجتماعی و امور زنان نوشته است. در میان کارهای او، ترجمه و نیز سرودن اشعار بزبان فارسی و انگلیسی دیده می شود. وی در کتاب «یاسمین و ستاره‌ها» از کتاب لولیتاخوانی در تهران نوشته آذر نفیسی انتقاد نموده است