بایگانی دسته: Jodayri Sepideh/سپیده جدیری

ویدئوی سخنرانی سپیده جدیری

موضوع: نقش شاعران سیاسی در تحولات امروز ایران، بخش اول

نقش شاعران سیاسی در تحولات امروز ایران، بخش دوم

نقش شاعران سیاسی در تحولات امروز ایران، بخش اول پرسش و پاسخ

نقش شاعران سیاسی در تحولات امروز ایران، بخش دوم پرسش و پاسخ

خانم سپیده جدیری در ابتدای سخنرانی خود توسط تلفن هوشمند خود، موسیقی لینک این ویدئو را در کانون پخش کردند که شعر آن از فرخی یزدی، شاعر ایرانی و خواننده آن احمد ظاهر میباشد. خانم سپیده جدیری در مورد این ویدئو گفتند که این شعر را فرخی یزدی، شاعرایرانی علیه رضاشاه سروده بوده است و خواننده پیشرو افغانی، احمد ظاهر آنرا خوانده است که اوهم در افغانستان ترور شد و طالبان سعی در شکستن سنگ قبر او داشت

برنامه دوشنبه ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸

موضوع: نقش شاعران سیاسی در تحولات امروز ایران و سرنوشت آنان
سخنران: سپیده جدیری

از سپیده جُدیری، شاعر، مترجم و فعال حوزهی زنان، تا کنون ده کتاب منتشر شده است که در آن میان شش مجموعه شعرِ او و ترجمه‌ای از گزیده‌ی اشعار “ادگار آلن پو” نیز به چشم می‌خورد.

شعر بلندِ “چاک” از کتابِ “و غیره”ی سپیده جدیری، از سوی بنیاد خوویانوس در اسپانیا به عنوان “بهترین شعر جهان در سال ۲۰۱۵” شناخته شد و جایزه‌ی نقدی و لوح تقدیر این بنیاد را از آن خود کرد. همچنین دیگر سروده‌ی بلند او با عنوان “گوشت” در سال ۲۰۱۶ در زمره‌ی اشعار منتخب پروژه‌ی “زنان خطرناک” دانشگاه ادینبورو اسکاتلند قرار گرفت. جدیری در نوامبر سال ۲۰۱۷ با رأیِ زنان پناهنده‌ی عربِ مقیم گلاسگو به عنوان شاعر بین‌المللی برای پروژه‌ی “صداهای بسیارِ” انجمن قلم اسکاتلند انتخاب و دعوت شد که با حضور در دانشگاه گلاسگو با جمع این زنان در تعامل باشد و برایشان از شعرهایش بخواند که الهام‌بخش سرودن شعرهای گروهی از سوی آنان شد. از دیگر فعالیت‌های او در اروپا و آمریکای شمالی همچنین می‌توان به شعرخوانی‌اش  در سال ۲۰۱۷ در پارلمان اسکاتلند به مناسبت “روز جهانی نویسندهی زندانی” در حضور برخی اعضای پارلمان، اعضای عفو بینالملل و انجمن قلم آن کشور؛ برگزاری “ضدِّ کارگاه شعر” در کتابخانه‌ی کوکیتلام شهر ونکوور کانادا در سال ۲۰۱۴ ، سخنرانی با موضوع شعر ایستادگی ایران در دانشکده‌ی سواس دانشگاه لندن در همان سال و همچنین سخنرانی دربارهی “نوشتارِ زنانه در شعر شاعران ایرانی” در کتابخانهی ایرانیان اشتوتگارت در سال ۲۰۱۶ اشاره کرد. او بنیانگذار جایزه‌ی شعر زنان ایران (خورشید)، عضو هیئت داوران جایزه‌ی شعر خبرنگاران در ایران و عضو هیئت داوران جایزه‌ی شعر ژاله‌ی اصفهانی در لندن بوده و در سال‌های سکونتش در اروپا، مسئولیت صفحات ادبیات مجله‌ی شهروند بی سی کانادا را به عهده داشته است.  جدیری و همسرش احسان عابدی به مدت دو سال، نویسندگانِ مهمان انجمن قلم در ایتالیا بودند و هم‌اکنون همراه با فرزندشان در واشنگتن دی سی زندگی می‌کنند.

ویدئوی سخنرانی سپیده جدیری

چرا زنان ایرانی در اشعار خود، زن نیستند؟ ؛ بررسی جایگاه نوشتارِ زنانه در شعر امروز ایران، بخش اول

چرا زنان ایرانی در اشعار خود، زن نیستند؟ ؛ بررسی جایگاه نوشتارِ زنانه در شعر امروز ایران، بخش دوم

چرا زنان ایرانی در اشعار خود، زن نیستند؟ ؛ بررسی جایگاه نوشتارِ زنانه در شعر امروز ایران، بخش پرسش و پاسخ

 

برنامه دوشنبه ۵ ماه مارس ۲۰۱۸

موضوع: چرا زنان ایرانی در اشعار خود، زن نیستند؟ ؛ بررسی جایگاه نوشتارِ زنانه در شعر امروز ایران
سخنران: سپیده جدیری

از سپیده جُدیری، شاعر، مترجم و فعال حوزهی زنان، تا کنون ده کتاب منتشر شده است که در آن میان شش مجموعه شعرِ او و ترجمه‌ای از گزیده‌ی اشعار “ادگار آلن پو” نیز به چشم می‌خورد.

شعر بلندِ “چاک” از کتابِ “و غیره”ی سپیده جدیری، از سوی بنیاد خوویانوس در اسپانیا به عنوان “بهترین شعر جهان در سال ۲۰۱۵” شناخته شد و جایزه‌ی نقدی و لوح تقدیر این بنیاد را از آن خود کرد. همچنین دیگر سروده‌ی بلند او با عنوان “گوشت” در سال ۲۰۱۶ در زمره‌ی اشعار منتخب پروژه‌ی “زنان خطرناک” دانشگاه ادینبورو اسکاتلند قرار گرفت. جدیری در نوامبر سال ۲۰۱۷ با رأیِ زنان پناهنده‌ی عربِ مقیم گلاسگو به عنوان شاعر بین‌المللی برای پروژه‌ی “صداهای بسیارِ” انجمن قلم اسکاتلند انتخاب و دعوت شد که با حضور در دانشگاه گلاسگو با جمع این زنان در تعامل باشد و برایشان از شعرهایش بخواند که الهام‌بخش سرودن شعرهای گروهی از سوی آنان شد. از دیگر فعالیت‌های او در اروپا و آمریکای شمالی همچنین می‌توان به شعرخوانی‌اش  در سال ۲۰۱۷ در پارلمان اسکاتلند به مناسبت “روز جهانی نویسندهی زندانی” در حضور برخی اعضای پارلمان، اعضای عفو بینالملل و انجمن قلم آن کشور؛ برگزاری “ضدِّ کارگاه شعر” در کتابخانه‌ی کوکیتلام شهر ونکوور کانادا در سال ۲۰۱۴ ، سخنرانی با موضوع شعر ایستادگی ایران در دانشکده‌ی سواس دانشگاه لندن در همان سال و همچنین سخنرانی دربارهی “نوشتارِ زنانه در شعر شاعران ایرانی” در کتابخانهی ایرانیان اشتوتگارت در سال ۲۰۱۶ اشاره کرد. او بنیانگذار جایزه‌ی شعر زنان ایران (خورشید)، عضو هیئت داوران جایزه‌ی شعر خبرنگاران در ایران و عضو هیئت داوران جایزه‌ی شعر ژاله‌ی اصفهانی در لندن بوده و در سال‌های سکونتش در اروپا، مسئولیت صفحات ادبیات مجله‌ی شهروند بی سی کانادا را به عهده داشته است.  جدیری و همسرش احسان عابدی به مدت دو سال، نویسندگانِ مهمان انجمن قلم در ایتالیا بودند و هم‌اکنون همراه با فرزندشان در واشنگتن دی سی زندگی می‌کنند.