بایگانی دسته: Javaheri Langharoudi Amir/امیر جواهری لنگرودی

ویدئوی سخنرانی امیر جواهری لنگرودی– دوشنبه ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳-موضوع سخنرانی: چهار دهه حاکمیت اسلامی؛ سرکوب ها و اعدام ها و مقاومت مردم در برابر نظام و وظایف ما در خارج کشور

ویدئوی سخنرانی امیر جواهری لنگرودی– چهار دهه حاکمیت اسلامی؛ سرکوب ها و اعدام ها و مقاومت مردم در خارج کشور

برنامه دوشنبه ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳ ساعت ۷:۳۰ شب به وقت واشنگتن دی سی- امیر جواهری لنگرودی– موضوع سخنرانی: چهار دهه حاکمیت اسلامی: سرکوب ها و اعدام ها و مقاومت مردم در برابر نظام و وظایف ما در خارج کشور


Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday September 11, 2023 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

امیر جواهری یک فعال سیاسی کارگری است که تمامی عمر خود را در دفاع از خواسته های کارگران ایران گذرانده

برنامه ۶ جولای دوهزار و بیست – امیر جواهری لنگرودی

موضوع : موقعیت شغلی و امنیت کارگران در دوران بحران کرونایی

سخنران : امیر جواهری لنگرودی

مدیر پاتوق کتاب اندیشه – گوتنبرگ  از فعالین کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ هستم که ار ابوابجمعی نهاد های همبستگی با جنبش کارگری ایران / خارج کشور می باشد