بایگانی دسته: General Assembly/مجمع عمومی

مجمع عمومی سالیانه کانون دوستداران فرهنگ ایران – ۷ جون ۲۰۲۱ ساعت ۷ بعد ازظهر

مجمع عمومی سالیانه کانون دوستداران فرهنگ ایران – ۷ جون دوهزار و بیست ویک

گزارش هیئت مدیره کانون به مجمع عمومی

نظرات و پرسش وپاسخ در مورد عملکرد یکساله هیئت مدیره کانون

رای مجمع عمومی به عملکرد هیئت مدیره

معرفی کاندیداهای شرکت در انتخابات ۲۰۲۱ – ۲۰۲۲

رای گیری مخفی از طریق زوم 

معرفی هیئت مدیره جدید

دوشنبه ۷ جون ۲۰۲۱ ساعت هفت بعد از ظهر از طریق زوم

Meeting ID: 703 202 1982   Passcode: kanoon

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting- Annual General Assembly and election of new board of directors
Time: June 7, 2021 07:00 PM Eastern Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: kanoon

For security reasons, and to avoid hacking by intruders, your connections should show your name to be allowed to access the meeting.
Generic name like Iphone, Galaxy , unfamiliar names and so on ….. will not be allowed to enter the meeting.

گزارش میان دوره ای هیئت مدیره کانون به مجمع عمومی- ۱۴ دسامبر ۲۰۲۰

موضوع : گزارش میان دوره ای هیئت مدیره کانون به مجمع عمومی

سخنرانان: هیئت مدیره کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن و حومه

تاریخ : ۱۴ دسامبر ۲۰۲۰ ساعت پنج و نیم تا هفت بعد از ظهر از طریق زوم

Meeting ID: 703 202 1982   Passcode: kanoon

Farshid Moghimi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: مجمع عمومی میاندوره ای کانون = گزارش عملکرد شش ماهه
Time: Dec 14, 2020 05:30 PM Eastern Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09

Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: kanoon
One tap mobile
+13017158592,,7032021982#,,,,,,0#,,963544# US (Washington D.C)
+13126266799,,7032021982#,,,,,,0#,,963544# US (Chicago)

Dial by your location
+1 301 715 8592 US (Washington D.C)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 646 558 8656 US (New York)
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 346 248 7799 US (Houston)
Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: 963544
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/keHnVNi4PE

مجمع عمومی کانون و انتخابات مدیران برای سال های دوهزار و بیست و دوهزار وبیست یک میلادی

مجمع عمومی کانون و انتخابات مدیران برای سال های دوهزار و بیست و دوهزار وبیست یک میلادی

نخستین مجمع عمومی  وانتخابات کانون از طریق مجازی به دلیل رعایت شرایط بهداشتی ایجاد شده توسط ویروس کرونا در تاریخ ۱۵ و ۲۲  جون دو هزار و بیست از طریق زوم برگزار گردید

در طول  سی وهشت سال گذشته از سال ۱۹۸۲ هر ساله انتخابات کانون بصورت  حضوری انجام میگرفت و این تجربه ای جدید در حیات کانون میباشد

اتنخابات با حضور مجازی جمعی از اعضا و هواداران  کانون در محیطی بسیار دوستانه و دموکراتیک برگذار گردید و نتایج آن به قرار زیر میباشد

خانم‌ها: مونیکا وکیلی، پریوش مقدم و آقایان  منصور امین زاده ، مرتضی فلاحیان  و ایرج رجبی به عنوان مدیران کانون انتخاب گردیدند
آقایان فرامرز رفیعی و علیرضا رضایی  نیز  به ترتیب به عنوان عضوعلی البدل اول و دوم انتخاب  گردیدند

 

 

مونیکا وکیلی مدیر اداری ومالی                                  پریوش مقدم مدیر روابط عمومی

 

 

 

 

 

ایرج رجبی مدیر فناوری

منصور امین زاده مدیر سخنرانی

مرتضی فلاحیان مدیر تدارکات و جشن ها

 

علیرضا رضایی عضو علی البدل دوم

فرامرز رفیعی عضو علی البدل اول

 

انتخابات هیات مدیره کانون جهت سالهای ۲۰۲۰-۲۰۲۱ از طریق زوم- ۲۲ جون دوهزار وبیست

نخستین انتخابات مجازی کانون در طول ۳۸ سال گذشته

جهت یک انتخابات موفق  به حداقل ۷ کاندید برای هیات مدیره نیاز است

عدم شرکت کاندیداهای لازم میتواند پایان عمر کانون باشد با ارجحیت دادن به این نیاز موفقیت انتخابات را تضمین کرده و اجا زه استراحت به کسانی دهید که همیشه منافع کانون را بر منافع و راحتی خود ترجیح داده اند 

برنامه دوشنبه ۶ ژانویه دوهزار و بیست

مجمع عمومی میان دوره ای

Screen Shot 2016-01-27 at 7.54.55 PMبنا بر تبصره ۲ ماده ۶ اساسنامه کانون دوستداران فرهنگ ایران، مجمع عمومی میان دوره ای در دوشنبه ۶ ماه ژانویه دوهزار وبیست برگزار خواهد شد. در این برنامه، هیئت مدیره کانون گزارش فعالیت های شش ماهه گذشته و برنامه های آینده خود را به مجمع عمومی کانون ارائه داده و به پرسش های اعضاء پاسخ خواهند گفت

برنامه دوشنبه ۲۴ جون ۲۰۱۹ – انتخابات هیئت مدیره کانون

انتخابات هیئت مدیره ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

انتخابات در حضور جمعی از اعضا و هواداران کانون در محیطی بسیار دوستانه و دموکراتیک برگذار گردید ونتایج آن به قرار زیر میباشد

پنج عضو اصلی خانم ها شکوفه وکیلی و فریفته امام قریشی و آقایان غلام عباسی ، فریدون جیزان و غلام ترشیزی میباشند

عضو علی البدل اول خانم آتی وکیلی و عضوعلی البدل دوم آقای ایرج امبش میباشند

برنامه دوشنبه ۲۵ فوریه دوهزار و نوزده

Screen Shot 2019-02-28 at 8.08.00 PMجلسه مجمع عمومی فوق العاده کانون بنا بر در خواست اعضأء.‌
هدف اعضاء از این تقاضا کمبود وقت در مجمع عمومی میاندوره ای جهت قدردانی از هیئت مدیره و فعالین کانون و پاسخ به برخی از سئوالات اساسی مطرح شده میباشد