بایگانی دسته: Fardis Makan/ماکان فردیس

برنامه دوشنبه دوم ماه آوریل ۲۰۱۸

موضوع: روانشناسی گروههای سیاسی
سخنران: دکتر ماکان فردیس

ماکان فردیس در مشهد متولد شد و پس از اتمام تحصیلات مقدماتی موفق به اخذ پذیرش از دانشگاه علوم پژشکی مشهد گشت.  پس از دریافت دکترای خود به طبابت و تدریس در دانشگاه پرداخت و پس از چندی جهت ادامه تحصیل به امریکا آمد.  او دکترای دوم خود در رشته روان شناسی بالینی را از دانشگاه ایالتی مانتنا دریافت نمود و دوره های تکمیلی فوق دکترا را در واشینگتون دی سی گذارند. علاوه بر مطب شخصی خود, ماکان در بانک جهانی و مرکز تخصصی راس مشغول به کار است و سمت استادیاری در دانشگاه جورج واشینگتون و بیمارستان سن الیزابت را دارد

 

برنامه دوشنبه ۸ ماه فوریه ۲۰۱۶

موضوع: شخصیت، تعریف، شکل گیری و اختلالات شخصیتی
سخنران : دکتر ماکان فردیس

ماکانماکان فردیس در مشهد متولد شد و پس از اتمام تحصیلات مقدماتی موفق به اخذ پذیرش از دانشگاه علوم پژشکی مشهد گشت.  پس از دریافت دکترای خود به طبابت و تدریس در دانشگاه پرداخت و پس از چندی جهت ادامه تحصیل به امریکا آمد.  او دکترای دوم خود در رشته روان شناسی بالینی را از دانشگاه ایالتی مانتنا دریافت نمود و دوره های تکمیلی فوق دکترا را در واشینگتون دی سی گذارند. علاوه بر مطب شخصی خود, ماکان در بانک جهانی و مرکز درمانی راس مشغول به کار است و سمت استادیاری در دانشگاه جورج واشینگتون و بیمارستان سن الیزابت را دارد.

 نکات کلیدی سخنرانی 

تعریف شخصیت

شکل گیری شخصیت و انعطاف پذیری آن در کودکی و بزرگسالی

اختلالات شخصیت

به دلیل تعطیلات کانتی فیرفکس، سخنرانی ۲۵ ژانویه به ۸ ماه فوریه ۲۰۱۶ موکول خواهد شد

موضوع: شخصیت، تعریف، شکل گیری و اختلالات شخصیتی
سخنران : دکتر ماکان فردیس

ماکانماکان فردیس در مشهد متولد شد و پس از اتمام تحصیلات مقدماتی موفق به اخذ پذیرش از دانشگاه علوم پژشکی مشهد گشت.  پس از دریافت دکترای خود به طبابت و تدریس در دانشگاه پرداخت و پس از چندی جهت ادامه تحصیل به امریکا آمد.  او دکترای دوم خود در رشته روان شناسی بالینی را از دانشگاه ایالتی مانتنا دریافت نمود و دوره های تکمیلی فوق دکترا را در واشینگتون دی سی گذارند. علاوه بر مطب شخصی خود, ماکان در بانک جهانی و مرکز درمانی راس مشغول به کار است و سمت استادیاری در دانشگاه جورج واشینگتون و بیمارستان سن الیزابت را دارد.

 نکات کلیدی سخنرانی 

تعریف شخصیت

شکل گیری شخصیت و انعطاف پذیری آن در کودکی و بزرگسالی

اختلالات شخصیت