بایگانی دسته: Eghtedari Mohammad/محمد اقتداری

برنامه کارگاه روابط عمومی کانون چهار شنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱ – مسائل عمومی مالیات برای تازه واردین- دکتر محمد اقتداری

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, September 22, 2021 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

دکتر محمد اقتداری

دکتر اقتداری در ژانویه ۱۹۶۰ وارد امریکا شد. ایشان دارای دکتری در رشتهٔ اقتصاد بین الملل و بانکی هستند.
پایه گزار و اولین دبیر تشکیلات سازمان دانشجویان واشنگتن در بهار ۱۹۶۱ ، دبیر تشکیلات سازمان دانشجویان آمریکا در منطقه شرق آمریکا سال ۱۹۶۲-۱۹۶۳ یکی از پایه گذاران اولین خانه ایران واشنگتن در سال ۱۹۶۴ ، پایه گزار موسسه مطبوعاتی آسیا در سال ۱۹۷۱، انتشار مجله همت، از پایه گزاران کمیته دفاع از حقوق دموکراتیک مردم ایران ، از پایه گزاران نهاد سیرا، پایه گزار جبهه ملی ایران در واشینگتن، یکی از پایه گزاران کانون دوستداران فرهنگ ایران، ، نویسنده مقالات اقتصادی ، اجتماعی و تاریخی در نشریات مختلف، سخنرانی در نهادهای مختلف در این سالهای طولانی که تعدادشان به صدها می رسد منجمله در دانشگاههای مختلف و همچنین در شیراز و گرگان و اصفهان با حضور هزارها شنونده ،


برنامه دوشنبه ۴ ژانویه ۲۰۲۱ – دکتر محمد اقتداری – اروپا در قرون وسطی

موضوع : اروپا در قرون وسطی

سخنران : دکتر محمد اقتداری

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09

Meeting ID: 703 202 1982 Passcode: kanoon

7:00-7:30    Virtual Socialization   دیدار یاران

7:30-7:40    Welcome & Future Programs خوشآمد گویی و اعلام برنامه های آینده 

7:40-8:30    Guest speaker’s speechسخنرانی مهمان کانون 

8:30-8:45     Break   انتراکت

8:45-9:45     Questions, comments and answers پرسش ، نظر دهی و پاسخ   

9:45-10:00   Good bye and the end of program بدرود وپایان برنامه   

پایه گزار و اولین دبیر تشکیلات سازمان دانشجویان واشنگتن در بهار ۱۹۶۱

دبیر تشکیلات سازمان دانشجویان آمریک در منطقه شرق آمریکا سال ۱۹۶۲-۱۹۶۳

یکی از پایه گذاران اولین خانه ایران واشنگتن در سال ۱۹۶۴

پایه گزار موسسه مطبوعاتی آسیا در سال ۱۹۷۱

انتشار مجله همت

عضو مجله انگلیسی زبان ریپه که باسر دبیری تاماس ریکس انتشار میافت  

از پایه گزاران کمیته دفاع از حقوق دموکراتیک مردم ایران

از پایه گزاران نهاد سیرا

پایه گزار جبهه ملی ایران در منطقه واشنگتن

یکی از پایه گزاران کانون دوستداران فرهنگ ایران

نویسنده مقالات اقتصادی اجتماعی و تاریخی در نشریات مختلف

سخنرانی در نهادهای مختلف در این سالهای طولانی که تعدادشان به بیش از صدها میرسد منجمله در دانشگاه های مختلف آمریکا و همچنین درشیرازو گرگان و اصفهان با حضور هزاران نفر شنونده 

از ژانویه سال ۱۹۶۰ به آمریکا آمدم و دارای دکترا در رشته اقتصاد بین الملل و بانکی هستم

Farshid Moghimi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: اروپا در قرون وسطی – دکتر محمد اقتداری
Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09

Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: kanoon

One tap mobile
+13017158592,,7032021982#,,,,*963544# US (Washington D.C)
+13126266799,,7032021982#,,,,*963544# US (Chicago)

Dial by your location
+1 301 715 8592 US (Washington D.C)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 646 558 8656 US (New York)
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 346 248 7799 US (Houston)
Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: 963544
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/keHnVNi4PE

ویدیو مراسم بزرگداشت و تقدیر از خدمات ارزنده دکتر اقتداری – ۲۷ اکتبر دوهزار ونوزده

مراسم بزرگداشت و تقدیر از خدمات ارزنده دکتر اقتداری بخش یک از سه

 

مراسم بزرگداشت و تقدیر از خدمات ارزنده دکتر اقتداری بخش دو از سه

 

مراسم بزرگداشت و تقدیر از خدمات ارزنده دکتر اقتداری بخش سه از سه

 

 

برنامه دوشنبه ۱۸ ماه دسامبر ۲۰۱۷

موضوع: نفوذ زبان پارسی و فرهنگ ایرانی در هندوستان
سخنران : دکتر محمد اقتداری

دکتر محمد اقتداری در هنگام سخنرانی در کانون. دوشنبه اول دسامبر ۲۰۱۴

محمد اقتداری: متولد سال ۱۳۱۶ شمسی از شهر لار استان پارس، در ژانویه سال ۱۹۶۰ به آمریکا آمد. دارای یک فرزند دختر و دو نوه میباشد. دارای دکترای اقتصاد در زمینه اقتصاد بین الملل، استاد سابق دانشگاه در دانشگاه های زیر در آمریکا
Morgan State University and MD University Baltimore Campus
از فعالین و مسئولین قدیمی کنفدراسیون در شهر واشنگتن در دهه ۱۹۶۰ الی ۱۹۷۹، از طرفداران شاد روان دکتر محمد مصدق و جبهه ملی ایران بوده است. از اعضای سابق سازمان انقلابی، پایه گزار موسسه مطبوعاتی آسیا در دهه ۱۹۷۰ در واشنگتن. یکی از پایه گزاران کمیته دفاع از حقوق دموکراتیک مردم ایران در دهه ۱۹۸۰. یکی از پایه گزاران نهاد سیرا در آمریکا در دهه ۱۹۸۰. یکی از اعضای قدیمی کانون دوستداران فرهنگ ایران از اوائل تأسیس آن و مسئول امور مالی و مالیاتی کانون میباشد
نویسنده و سخنور در مطبوعات و رادیو و تلویزیونهای مختلف. در حال حاضر دست اندر کار نوشتن سه کتاب میباشد 
یک : شرح زندگی و چگونگی فعالیت های سیاسی و اجتماعی بویژه در مدت طولانی اقامت در آمریکا

– دو : تاریخ تسلط ایران بر مصر در زمان هخامنشیان
سه : تاریخ کهن روابط ایران و چین

برنامه دوشنبه ۳۱ ماه آگوست ۲۰۱۵

موضوع:  “اقتصاد رفاه ملی” طرح نوینی برای نوع اقتصاد ایران آینده
سخنران : دکتر محمد اقتداری

دکتر محمد اقتداری در هنگام سخنرانی در کانون. دوشنبه اول دسامبر ۲۰۱۴

دکتر محمد اقتداری در هنگام سخنرانی در کانون

محمد اقتداری: متولد سال ۱۳۱۶ شمسی از شهر لار استان پارس، در ژانویه سال ۱۹۶۰ به آمریکا آمد. دارای یک فرزند دختر و دو نوه میباشد. دارای دکترای اقتصاد در زمینه اقتصاد بین الملل، استاد سابق دانشگاه در دانشگاه های زیر در آمریکا
Morgan State University and MD University Baltimore Campus
از فعالین و مسئولین قدیمی کنفدراسیون در شهر واشنگتن در دهه ۱۹۶۰ الی ۱۹۷۹، از طرفداران شاد روان دکتر محمد مصدق و جبهه ملی ایران بوده است. از اعضای سابق سازمان انقلابی، پایه گزار موسسه مطبوعاتی آسیا در دهه ۱۹۷۰ در واشنگتن. یکی از پایه گزاران کمیته دفاع از حقوق دموکراتیک مردم ایران در دهه ۱۹۸۰. یکی از پایه گزاران نهاد سیرا در آمریکا در دهه ۱۹۸۰. یکی از اعضای قدیمی کانون دوستداران فرهنگ ایران از اوائل تأسیس آن و مسئول امور مالی و مالیاتی کانون میباشد
نویسنده و سخنور در مطبوعات و رادیو و تلویزیونهای مختلف. در حال حاضر دست اندر کار نوشتن سه کتاب میباشد
یک : شرح زندگی و چگونگی فعالیت های سیاسی و اجتماعی بویژه در مدت طولانی اقامت در آمریکا

– دو : تاریخ تسلط ایران بر مصر در زمان هخامنشیان
سه : تاریخ کهن روابط ایران و چین