بایگانی دسته: Eghtedari Goudarz/گودرز اقتداری

ویدئوی سخنرانی دکتر گودرز اقتداری- اتحادیه کارگران اسراییل، اشغال فلسطین وتحکیم صهیونیسم !- دوشنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳

ویدئوی سخنرانی دکتر گودرز اقتداری- اتحادیه کارگران اسراییل، اشغال فلسطین وتحکیم صهیونیسم !

برنامه دوشنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳ ساعت ۷:۳۰ شب به وقت واشنگتن دی سی- دکتر گودرز اقتداری- موضوع: اتحادیه کارگران اسراییل، اشغال فلسطین وتحکیم صهیونیسم !

دکتر گودرز اقتداری


Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday November 20, 2023 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

دکتر گودرز اقتداری، نویسنده و مترجم آزاد ساکن شهر پرتلند آمریکاست. وی حسب اختیار کنشگر مدنی، مدافع حقوق بشر، فعال اجتماعی و به حسب حرفه ای متخصص علوم سیستم ها و راه و ترابری است.
مطالب متعددی از دکتر اقتداری در نشریات انگلیسی زبان و شبکه های فارسی منتشر شده است. وی برای سیزده سال تهیه کننده برنامه رادیویی “صداهای خاورمیانه” بزبان انگلیسی در شهر پرتلند، اورگان بود.

ویدئوی سخنرانی دکتر گودرز اقتداری- دوشنبه ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی:جنبش زن زندگی آزادی و برابری زنان بخشی از مبارزه طبقاتی وعدالتخواهانه است؟

ویدئوی سخنرانی دکتر گودرز اقتداری- دوشنبه ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی:جنبش زن زندگی آزادی و برابری زنان بخشی از مبارزه طبقاتی وعدالتخواهانه است؟

برنامه دوشنبه ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳ ساعت ۷:۳۰ شب به وقت واشنگتن دی سی- دکتر گودرز اقتداری- موضوع سخنرانی:جنبش زن زندگی آزادی و برابری زنان بخشی از مبارزه طبقاتی وعدالتخواهانه است؟

دکتر گودرز اقتداری


Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday June 12, 2023 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

دکتر گودرز اقتداری، نویسنده و مترجم آزاد ساکن شهر پرتلند آمریکاست. وی حسب اختیار کنشگر مدنی، مدافع حقوق بشر، فعال اجتماعی و به حسب حرفه ای متخصص علوم سیستم ها و راه و ترابری است.
مطالب متعددی از دکتر اقتداری در نشریات انگلیسی زبان و شبکه های فارسی منتشر شده است. وی برای سیزده سال تهیه کننده برنامه رادیویی “صداهای خاورمیانه” بزبان انگلیسی در شهر پرتلند، اورگان بود.

ویدئوی سخنرانی دکتر گودرز اقتداری- دو شنبه ۲۳ مه ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی: نقش چین در “بازی” مابین ایران و امریکا

برای دسترسی به آرشیو ویدئوی سخنرانی های کانون در کانال تلگرام اینجا کلیک کنید: کانال تلگرام

ویدئوی سخنرانی دکتر گودرز اقتداری- دو شنبه ۲۳ مه ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی: نقش چین در “بازی” مابین ایران و امریکا

مهمان این هفته کانون دکتر گودرز اقتداری- دوشنبه ۲۳ مه ۲۰۲۲-  موضوع سخنرانی: نقش چین در “بازی” مابین ایران و امریکا

دکتر گودرز اقتداری

kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, 23 May, 2022 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

For security reasons, and to avoid hacking by intruders, your connections should show your name to be allowed to access the meeting. Generic name like iPhone, Galaxy , unfamiliar names and so on ….. will not be allowed to enter the meeting

دکتر گودرز اقتداری، نویسنده و مترجم آزاد ساکن شهر پرتلند آمریکاست. وی حسب اختیار کنشگر مدنی، مدافع حقوق بشر، فعال اجتماعی و به حسب حرفه ای متخصص علوم سیستم ها و راه و ترابری است.
مطالب متعددی از دکتر اقتداری در نشریات انگلیسی زبان و شبکه های فارسی منتشر شده است. وی برای سیزده سال تهیه کننده برنامه رادیویی “صداهای خاورمیانه” بزبان انگلیسی در شهر پرتلند، اورگان بود.

ویدیوی سخنرانی دکتر گودرز اقتداری -دوشنبه ۱۰ می ۲۰۲۱ – انباشت دیجیتال -هرم های نوین سرمایه داری در فضای سایبری

دکتر گودرز اقتداری -دوشنبه ۱۰ می ۲۰۲۱ – انباشت دیجیتال -هرم های نوین سرمایه داری در فضای سایبری

برنامه دوشنبه ۱۰ می ۲۰۲۱ – انباشت دیجیتال -هرم های نوین سرمایه داری در فضای سایبری – دکتر گودرز اقتداری

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Time: May 10, 2021 07:00 PM Eastern Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: kanoon

For security reasons, and to avoid hacking by intruders, your connections should show your name to be allowed to access the meeting.
Generic name like Iphone, Galaxy , unfamiliar names and so on ….. will not be allowed to enter the meeting.
7:00-7:30 Virtual Socialization دیدار یاران
7:30-7:40 Welcome & Future Programs خوشآمد گویی و اعلام برنامه های آینده
7:40-8:30 Guest speaker’s speechسخنرانی میهمان کانون
8:30-8:35 Break  یاداشت اسامی داوطلبان برای پرسش و نظر دهی 
8:35-9:45 Q & A and comments پرسش و پاسخ و اظهار نظر
9:45-10:00 Good bye and the end of program بدرود وپایان برنامه

دکتر گودرز اقتداری، نویسنده و مترجم آزاد ساکن شهر پرتلند آمریکاست. وی حسب اختیار کنشگر مدنی، مدافع حقوق بشر، فعال اجتماعی و به حسب حرفه ای متخصص علوم سیستم ها و راه و ترابری است

مطالب متعددی از دکتر اقتداری در نشریات انگلیسی زبان و شبکه های فارسی منتشر شده است. وی برای سیزده سال تهیه کننده برنامه رادیویی “صداهای خاورمیانه” بزبان انگلیسی در شهر پرتلند، اورگان بود