بایگانی دسته: Borghei Mohammad/محمد برقعی

ویدئوی سخنرانی دکتر محمد برقعی- دو شنبه ۶ ژوئن ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی:  تصوف و عرفان: پیدایش، تحول در زمان، رابطه با امروز ایران

ویدئوی سخنرانی دکتر محمد برقعی- دو شنبه ۶ ژوئن ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی:  تصوف و عرفان: پیدایش، تحول در زمان، رابطه با امروز ایران

مهمان این هفته کانون دکتر محمد برقعی- دو شنبه ۶ ژوئن ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی:  تصوف و عرفان: پیدایش، تحول در زمان، رابطه با امروز ایران

دکتر محمد برقعی

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, June 6, 2022 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

محمد برقعی، فعال سیاسی ملی مذهبی و از منتقدین جمهوری اسلامی ایران است. تحصیلات وی دکترای  مردم شناسی است. و سالها در منطقه بلوچستان به تحقیقات مردم‌ شناسانه پرداخته‌ است که حاصل آنها چند کتاب و مقاله از جمله نظری به بلوچستان است. وی چند سال پس ار انقلاب از ایران خارج و به فعالیت سیاسی پرداخت. کتاب «سکولاریسم از نظر تا عمل» از وی منتشرشده‌است

برنامه دوشنبه ۱۲ اکتبر دوهزار و بیست – دکتر محمد برقعی

موضوع : در ستایش انقلاب

سخنران : دکتر محمد برقعی

محمد برقعی، فعال سیاسی ملی مذهبی و از منتقدین جمهوری اسلامی ایران است. تحصیلات وی دکترای  مردم شناسی است. و سالها در منطقه بلوچستان به تحقیقات مردم‌ شناسانه پرداخته‌ است که حاصل آنها چند کتاب و مقاله از جمله نظری به بلوچستان است. وی چند سال پس ار انقلاب از ایران خارج و به فعالیت سیاسی پرداخت. کتاب «سکولاریسم از نظر تا عمل» از وی منتشرشده‌است

Farshid Moghimi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Kanoon’s Zoom Meeting- Speaker Dr. Borghaee dar setayesh enghelab
Time: Oct 12, 2020 07:00 PM Eastern Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09

Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: kanoon
One tap mobile
+13017158592,,7032021982#,,,,,,0#,,963544# US (Germantown)
+13126266799,,7032021982#,,,,,,0#,,963544# US (Chicago)

Dial by your location
+1 301 715 8592 US (Germantown)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 646 558 8656 US (New York)
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 346 248 7799 US (Houston)
Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: 963544
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kbH76qrWBZ

ویدیوی سخنرانی دکتر محمد برقعی

 نقش سه مفهوم متفاوت از زمان در شکل گیری سه تمدن چین، هند، وقلمرو ادیان ابراهیمی بخش ۱ از ۲

 نقش سه مفهوم متفاوت از زمان در شکل گیری سه تمدن چین، هند، وقلمرو ادیان ابراهیمی بخش ۲ از ۲

 نقش سه مفهوم متفاوت از زمان در شکل گیری سه تمدن چین، هند، وقلمرو ادیان ابراهیمی – پرسش و پاسخ

برنامه دوشنبه ۱۰ دسامبر ۲۰۱۸

موضوع: سه مفهوم متفاوت از زمان در شکل گیری سه تمدن چین، هند و قلمرو ادیان ابراهیمی

سخنران : دکتر محمد برقعی

محمد برقعی، فعال سیاسی ملی مذهبی و از منتقدین جمهوری اسلامی ایران است. تحصیلات وی دکتری جامعه‌شناسی است. و سالها در منطقه بلوچستان به تحقیقات مردم‌شناسانه پرداخته‌است که حاصل آنها چند کتاب و مقاله از جمله نظری به بلوچستان است. وی چند سال پس ار انقلاب از ایران خارج و به فعالیت سیاسی پرداخت. کتاب «سکولاریسم از نظر تا عمل» از وی منتشرشده‌است

 

ویدئوی سخنرانی دکتر محمد برقعی

موضوع: آیا نظام دموکراسی حکومتی مناسب ایران است؟ بخش اول

 

آیا نظام دموکراسی حکومتی مناسب ایران است؟ بخش دوم

 

آیا نظام دموکراسی حکومتی مناسب ایران است؟ بخش اول پرسش و پاسخ

 

آیا نظام دموکراسی حکومتی مناسب ایران است؟ بخش دوم پرسش و پاسخ

 

برنامه دوشنبه ۹ جولای ۲۰۱۸

آیا نظام دموکراسی حکومتی مناسب ایران است؟
سخنران: دکتر محمد برقعی

محمد برقعی، فعال سیاسی ملی مذهبی و از منتقدین جمهوری اسلامی ایران است. تحصیلات وی دکتری جامعه‌شناسی است. و سالها در منطقه بلوچستان به تحقیقات مردم‌شناسانه پرداخته‌است که حاصل آنها چند کتاب و مقاله از جمله نظری به بلوچستان است. وی چند سال پس ار انقلاب از ایران خارج و به فعالیت سیاسی پرداخت. کتاب «سکولاریسم از نظر تا عمل» از وی منتشرشده‌است

ویدئوی سخنرانی محمد برقعی

موضوع : نقش بسیار موثر ولی پنهان نیروهای مذهبی در دولت ترامپ، بخش اول 

نقش بسیار موثر ولی پنهان نیروهای مذهبی در دولت ترامپ، بخش دوم

پرسش و پاسخ- نقش بسیار موثر ولی پنهان نیروهای مذهبی در دولت ترامپ

برنامه دوشنبه ۱۹ ماه جون ۲۰۱۷

موضوع : نقش بسیار موثر ولی پنهان نیروهای مذهبی در دولت ترامپ
سخنران : محمد برقعی


محمد برقعی، فعال سیاسی ملی مذهبی و از منتقدین جمهوری اسلامی ایران است. 
تحصیلات وی دکتری جامعه‌شناسی است. و سالها در منطقه بلوچستان به تحقیقات مردم‌شناسانه پرداخته‌است که حاصل آنها چند کتاب و مقاله از جمله نظری به بلوچستان است. وی چند سال پس ار انقلاب از ایران خارج و به فعالیت سیاسی پرداخت. کتاب «سکولاریسم از نظر تا عمل» از وی منتشرشده‌است