بایگانی دسته: Bazargan Navid Mohammad/محمد نوید بازرگان

برنامه دوشنبه ۳۰ ماه آوریل ۲۰۱۸

موضوع: مثنوی کتابی متفاوت
سخنران: دکتر محمد نوید بازرگان

محمد نوید بازرگان، کوچکترین فرزند مهندس مهدی بازرگان، هم دستی در نقاشی، شعر و عرفان دارد و هم دل در گرو اندیشه‌های پدر. اومدرس دانشگاه در رشته زبان و ادبیات فارسی. مختصری از معرفی نامه او را در زیر به انگلیسی میخوانید

Visiting Scholar At CSUN ( California State University Of Northridge)2013-2014.
Assistant Professor of Persian Literature, Tehran Azad University, 2005 – Present
Member, Academic Board of The Encyclopedia of Islam, 1998 – Present
Member, Academic Board of The Encyclopedia of the Persian Language, 1998 – Present
Senior Editor, Journal of Culture and Literature, Azad University