بایگانی دسته: Baran BEJAN/بیژن باران

ویدئوی سخنرانی دکتر بیژن باران

ویدئوی سخنرانی دکتر بیژن باران، بخش اول سخنرانی

ویدئوی سخنرانی دکتر بیژن باران، بخش دوم سخنرانی

ویدئوی سخنرانی دکتر بیژن باران، بخش اول پرسش و پاسخ

ویدئوی سخنرانی دکتر بیژن باران، بخش دوم پرسش و پاسخ

برنامه دوشنبه ۱۳ ژانویه دوهزار و بیست

موضوع: سازمان دانشجویان ایرانی در امریکا

سخنران: بیژن باران

زندگينامه بيژن باران‏- متولد تهران، دارای دكتراي برق و اتم، مقیم ویرجینیا. از او 20 کتاب شعر، نقد ادبی، ساختار مغز در شعر، علم، زنان، سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه، فرهنگ، زبان، سرود و ترانه، 300 مقاله علمی و ادبی، 500 شعر فارسی و انگلیسی نشر شده اند. 6 مجموعه شعرش در باره عشق، تعهد، طبیعت، رسوم اند. چند سخنرانی در باره استقلال و اقتصاد، شعر و مغز، پیدایش کائنات در کانون دوستداران فرهنگ ایران داشت. همکاری با: علم و جامعه، پر، جهان، ایرانیان، باران؛ سایتهای عصر نو، اخبار روز، گذرگاه، سرخط، رسانه، ماهمگ، چوک، فرهیختگان، متن نو، شهرگان، وطندار، مشعل، هفته نامه ادبی آوای پراو، Iowa international literature review    

فوق مهندسی اتم. ۴۰ سال سابقه تدریس، مشاور فنی، کار در فنآوی. تدریس در دانشگاه های میزوری-کلمبیا، ایلینویز-کاربوندیل، اوهایو-کلمبوس، ویرجینا-ریچموند: دروس کوانتوم مکانیک، مدلسازی رایانه ای، مهندسی بیو. کار در معماری رایانه  تصویری، ساختار مغز، هوش مصنوعی؛ مشاور ارشد ناسا برای تلویزیون دیجیتال “های دفی نیشن” ایستگاه فضایی بین المللی، وزارت انرژی برای خروج رایانه ای اسناد طبقه بندیشده، سامانه رمز عمومی

ویدیوی سخنرانی دکتر بیژن باران

بیژندموکراسی – استقلا ل و یا بهبود معیشت مردم – کدام در اولویت قرار دارند ؟  بخش یک از دو

دموکراسی – استقلا ل و یا بهبود معیشت مردم – کدام در اولویت قرار دارند ؟  بخش دو از دو

پرسش و پاسخ بخش یک از دو

پرسش و پاسخ بخش دو از دو

برنامه دوشنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۱۸

موضوع: دموکراسی-استقلال / بهبود معیشت مردم- اولویت با کدام است؟
سخنران: دکتر بیژن باران

معرفی نامه: فارغ التحصیل دکترای برق با تخصص در معماری رایانه تصویری، فوق مهندسی اتم. ۴۰ سال سابقه تدریس، مشاور فنی، کار در فنآوی. تدریس در دانشگاه های میزوری-کلمبیا، ایلینویز-کاربوندیل، اوهایو-کلمبوس، ویرجینا-ریچموند: دروس کوانتوم مکانیک، مدلسازی رایانه ای، مهندسی بیو. کار در معماری رایانه  تصویری، ساختار مغز، هوش مصنوعی؛ مشاور ارشد ناسا برای تلویزیون دیجیتال “های دفی نیشن” ایستگاه فضایی بین المللی، وزارت انرژی برای خروج رایانه ای اسناد طبقه بندیشده، سامانه رمز عمومی

علاقمندی: نشر۲۰ کتاب فارسی و انگلیسی در شعر، فرهنگ، سیاست، علم؛ ۳۰۰ مقاله در ادبیات، هنر، علم، اجتماع، تاریخ، جهان، جامعه؛ ۱۵۰۰ شعر  در باره عشق، تعهد، طبیعت، رسوم.

همکاری با: علم و جامعه، پر، جهان، ایرانیان، باران؛ سایتهای عصر نو، اخبار روز، گذرگاه، سرخط، رسانه، چوک، فرهیختگان، متن نو، شهرگان، وطندار، مشعل، Iowa international literature review

چکیده سخنرانی ۸ تصویر پاورپوینت: ایران در یک ساعت بنا بر ۵۰ سال مطالعه، بحث، نشر، شرکت در جلسات سیاسی، فرهنگی، علمی. صورت مسئله: چرا ۱۱۰ سال با 2 انقلاب ۱۹۰۶ مشروطه و جمهوری ۱۹۵۷ وضع مردم به سطح مدرن سده ۲۱ نرسیده؟

 

 

ویدئوی سخنرانی بیژن باران

موضوع: مغز و شعر– چگونه یک شعر در مغز سروده، خوانده، ترجمه، فهمیده، نقد می شود؟ بخش اول 

مغز و شعر– چگونه یک شعر در مغز سروده، خوانده، ترجمه، فهمیده، نقد می شود؟ بخش دوم، ۱۰ ماه آگوست، دکتر بیژن باران

بخش پرسش و پاسخ مغز و شعر– چگونه یک شعر در مغز سروده، خوانده، ترجمه، فهمیده، نقد می شود؟ ۱۰ ماه آگوست، دکتر بیژن باران

اجرای بخش کوتاهی از ترانه بری باخ در بخش پایانی سخنرانی مغز و شعر توسط دکتر بیژن باران

اسلاید شو از سخنرانی دکتر بیژن باران

برنامه دوشنبه ۱۰ ماه جولای ۲۰۱۷

موضوع : مغز و شعرچگونه یک شعر در مغز سروده، خوانده، ترجمه، فهمیده، نقد می
شود؟
سخنران : بیژن باران

screen-shot-2016-11-30-at-10-01-11-pm

بیژن باران فارغ التحصیل دکترای برق با تخصص در معماری رایانه تصویری، فوق مهندسی اتم. ۴۰ سال سابقه تدریس در دانشگاههای میزوری-کلمبیا، ایلیونیز-کاربوندیل، اوهایو-کلمبوس، ویرجینا-ریچموند: دروس کوانتوم مکانیک، مدلسازی رایانه ای، مهندسی بیو و کار در معماری رایانه “تصویری، ساختار مغز، هوش مصنوعی؛ مشاور ارشد ناسا برای تلویزیون دیجیتال “های دفینیشن ایستگاه فضایی بین المللی، وزارت انرژی برای خروج رایانه ای اسناد طبقه بندیشده، سامانه رمز عمومی. علاقمندی: نشر ۳۰۰ مقاله در ادبیات، هنر، شعر. ۱۰۰ مقاله در مسایل اجتماعی، تاریخی، جهانی. ۵ کتاب فارسی و انگلیسی در شعر و نقد ادبیات چاپ کرده. ۶کتاب آماده نشر: ۱- مغز و نقد ادبی. ۲-یادها، نقد فیلم و داستان. ۳-زبان و نقد شعر. ۴-جامعه و فرهنگ. ۵-زنان و نقد شعر. ۶- آتوبیوگرافی/ حدیث نفس به انگلیسی. همکاری: علم و جامعه، پر، جهان، ایرانیان، باران؛ سایتهای عصر نو، اخبار روز، گذرگاه، سرخط، رسانه، چوک، فرهیختگان، متن نو، شهرگان، وطندار، مشعل

برنامه دوشنبه پنجم ماه دسامبر ۲۰۱۶

موضوع : ماده و انرژی تاریک
سخنران : دکتر بیژن باران

screen-shot-2016-11-30-at-10-01-11-pm

بیژن باران فارغ التحصیل دکترای برق با تخصص در معماری رایانه تصویری، فوق مهندسی اتم. ۴۰ سال سابقه تدریس در دانشگاههای میزوری-کلمبیا، ایلیونیز-کاربوندیل، اوهایو-کلمبوس، ویرجینا-ریچموند: دروس کوانتوم مکانیک، مدلسازی رایانه ای، مهندسی بیو و کار در معماری رایانه “تصویری، ساختار مغز، هوش مصنوعی؛ مشاور ارشد ناسا برای تلویزیون دیجیتال “های دفینیشن ایستگاه فضایی بین المللی، وزارت انرژی برای خروج رایانه ای اسناد طبقه بندیشده، سامانه رمز عمومی. علاقمندی: نشر ۳۰۰ مقاله در ادبیات، هنر، شعر. ۱۰۰ مقاله در مسایل اجتماعی، تاریخی، جهانی. ۵ کتاب فارسی و انگلیسی در شعر و نقد ادبیات چاپ کرده. ۶کتاب آماده نشر: ۱- مغز و نقد ادبی. ۲-یادها، نقد فیلم و داستان. ۳-زبان و نقد شعر. ۴-جامعه و فرهنگ. ۵-زنان و نقد شعر. ۶- آتوبیوگرافی/ حدیث نفس به انگلیسی. همکاری: علم و جامعه، پر، جهان، ایرانیان، باران؛ سایتهای عصر نو، اخبار روز، گذرگاه، سرخط، رسانه، چوک، فرهیختگان، متن نو، شهرگان، وطندار، مشعل.
سخنرانی همراه خواهد بود با فایل پاورپوینت: ۲۵ تصویر در باره ماده تاریک، انرژی تاریک، ابزار رصد؛ یک ویدیو ۶ دقیقه
چکیده سخنرانی: کشف ماده و انرژی تاریک در سده 21 جایزه نوبل می برد؛ نتیجه در شیمی، بیولوژی، تسلیحات، رایانه، برق کاربرد خواهد داشت. چراغ را خاموش کنید. این تاریکی 95% جهان بوده؛ دانش ماهوی آن برای ما صفر است. چراغ را روشن کنید. این 5% جهان است که ما در 5هزارسال تمدن تا پایان سده 20 می شناسیم. ماده و انرژی تاریک همه جا، در تن ما، این اتاق، شهر، جو، خاک در حرکت اند. بایدگفت فضا، زمان، 4نیروی طبیعت با ماده آغازین باریون و تاریک پیدا شدند.
 
کیهان شامل 4% اتمهای مریی و لخته ای بنام باریون یعنی نوترون و پروتون، 23% ماده تاریک سرد و لخته ای، 73% انرژی تاریک و نامریی است. این اعداد حاصل محاسبات فرمولی، مشاهدات تلسکوپی، ابزار پرتوسنج اند. تمام علوم از دبستان تا دانشگاه تا آخر سده 20 برای جهان مریی اتمهایند. نور بر ماده تاریک و انرژی تاریک بی اثر بوده که مانند تاریکی مریی و ناشناخته اند.
این شناخت از تن ما، مکعب اتاق، ساختمان مدرسه، شهر ما تا عمق فضا با تریلیون کهکشان، با کهکشان راه شیری با 100 میلیارد خورشید، سیاهچاله مرکزی، منظومه شمسی، 8سیاره منجمله زمین، 22قمر منجمله ماه است. انرژی کیهان بشکل ماده 4/1 و بشکل انرژی تاریک 4/3 است. ماده تاریک 90% جرم کیهان است.
 

شاید برخی پدیده های مرموز روی زمین به ماده تاریک و انرژی تاریک مربوط باشند. یکی حرکت خودروی خاموش تو دنده خنثی روی جاده سربالاست. این را تاکنون خبط بصری نامیده اند. ولی قرائنی آورده شده اند که این حرکت نامعقول ضد گرانش زمین به غلظت ماده تاریک محلی زیر جاده مربوط است. در این نقاط خودرو در جهت عکس رو به بالا می رود.