بایگانی دسته: Azadikhah Jalil/جلیل آزادیخواه

ویدیو میز گرد شرایط همکاری نیروهای سیاسی برای حمایت از مبارزات درون ایران- ۲ دسامبر ۲۰۱۹

با پوزش به علت مشکل تکنیکی دو ویدیوی شروع رنگ طبیعی ندارند

 شرایط همکاری گروه های سیاسی برای حمایت از مبارزات درون ایران- بخش یک از دو  

شرایط همکاری گروه های سیاسی برای حمایت از مبارزات درون ایران- بخش دو از دو

شرایط همکاری گروه های سیاسی برای حمایت از مبارزات درون ایران- پرسش و پاسخ

برنامه دوشنبه دوم ماه دسامبر ۲۰۱۹

موضوع: میزگرد
شرایط همکاری گروه های سیاسی برای حمایت از مبارزات درون ایران

سخنرانان: جلیل آزادیخواه – فعالین مستقل کرد
فرامرز رفیعی- کنشگر چپ
مهدی عربشاهی- انجمن جمهوریخواهان ایران
بهرام فروزانفر- اتحادیه ملی برای دمکراسی در ایران
احمد مظاهری – حزب مشروطه ایران

ویدئوی سخنرانی جلیل آزادیخواه

تحولات نوین منطقه و کردستان

متأسفانه به دلیل اشکالات فنی، بخشی از ابتدای سخنرانی بدون صدا ضبط شده است. اما از دقیقه ۲۰:۲۰ صدا بخوبی
ضبط شده است. همچنین بخش پرسش و پاسخ این سخنرانی نیز بخوبی ضبط شده است

بخش پرسش و پاسخ تحولات نوین منطقه و کردستان،  سخنرانی جلیل آزادیخواه

برنامه دوشنبه ۲۸ ماه نوامبر ۲۰۱۶

موضوع: تحولات نوین منطقه و کردستان
سخنران : جلیل آزادیخواه

جلیل آزادیخواه متولد اردیبهشت ۱۳۳۹ از استان کرمانشاه، شهرستان پاوه، فعال در زمینه فرهنگ و ادبیات، بخصوصجلیل آزادیخواه شعر و نقد شعر کردی میباشند. کلیه نوشته های ایشان بجز اندک مطالب و کتاب نام برده در زیر همه به زبان کردی، زبان مادریشان میباشد. فعالیت های مطبوعاتی ایشان به شرح زیر میباشد
سردبیری هفته نامه دوزبانه کردی فارسی(اسو) که در سنندج از سال ۱۳۸۰ تا مرداد۱۳۸۵ منتشر میشد و در سال ۱۳۸۵ توقیف شد. ۲- سردبیری هفته نامه تمام کردی (رتژاو) در کرمانشاه که در سال ۱۳۸۶ آنهم توسط رژیم توقیف گردید. ۳- عضو شورای نویسندگان هفته نامه دوزبانه کردی فارسی(ابیدر) در سنندج. ۴- عضو شورای نویسندگان مجله کردی سروه که در ارومیه منتشر میشود. ۵- از مؤسسین انجمن ادبی مریوان و مسئول آن انجمن برای سال های متوالی. ۶- عضو مؤسس انجمن ادبی کردستان در شهر سنندج و اعضای هیئت مدیره آن. ۷- عضو اعضاء مؤسس کانون نویسندگان کرد و سخنگوی آن کانون تا به اکنو. ۸- کار با احزاب سیاسی کرد و عضو رهبری کومله زحمتکشان تا زمان استعفا. ۹- سردبیر دو هفته نامه (ئاسوی دواروژ) افق آینده ارگان کمیته مرکزی

آآثار منتشر شده : ۱- دیوان شعر (چه مه ری خاکی سوتاو) مرثیه برای خاک سوخته. ۲- دیوان شعر (شیوه نی هه له بچه ) شیون حلبچه مشترک با دوست شاعر حکیم ملاصالح- ۳- دیوان شعر (ژنئک ده ناسم) زنی را میشناسم. ۴- کتابی به نام (فرین به ره و به رزه خ) پرواز بسوی برزخ در مسائل سیاسی. ۵- ترجمه نمایشنامه (ده ورانی بی تاوانی) دوران بیگناهی از فارسی به کردی نوشته قطب الدین صادقی. ۷- ترجمه کتاب (رئالیزم در ادبیات کردی) از عربی به فارسی نوشته پروفسور عزدین مصطفا رسول. ۸- کتاب (فاشیزم و پوپولیزم هیزه کانی په راونزی به رهه م)فاشیزم و پوپولیزم نیروهای حاشیه تولید ٩مجموعە شعر زنی در روحم پائیزاست، صدها مقاله کردی و فارسی در مطبوعات کردی، سایت ها و …..  اکنون چندین کتاب در زمینه ادب و سیاست آماده چاپ دارند

ویدئوی سخنرانی پیدایش داعش واثرات آن در خاورمیانه وغرب

سخنرانان : دکتر یونس پارسابناب، دکتر محمد برقعی و جلیل آزادیخواه

پیدایش داعش واثرات آن در خاورمیانه وغرب

برنامه دوشنبه ۲۲ ماه فوریه ۲۰۱۶

 موضوع: پیدایش داعش و اثرات آن در خاورمیانه و غرب
سخنرانان : دکتر یونس پارسابناب، دکتر محمد برقعی و جلیل آزادیخواه

یونس پارسابناب، از آغازگران کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی در آمریکا، از نویسندگان نشریه «ستارخان بایراغی » ارگانیونس پارسابناب کنفدراسیون سردبیر مجله انگلیسی زبان ریپه « بررسی تاریخ اقتصاد سیاسی ایران )، دارنده درجه لیسانس در علوم سیاسی از دانشگاه هاوارد، دارنده درجه فوق لیسانس در علوم سیاسی و تاریخ از دانشگاه هاوارد. دارنده درجه دکترا در علوم سیاسی بین المملی از دانشگاه کاتولیک واشنگتن

محمد برقعی، فعال سیاسی ملی مذهبی و از منتقدین جمهوری اسلامی ایران است.
تحصیلات وی دکتری جامعه‌شناسی است. و سالها درمحمد برقعی منطقه بلوچستان به تحقیقات مردم‌شناسانه پرداخته‌است که حاصل آنها چند کتاب و مقاله از جمله نظری به بلوچستان است. وی چند سال پس ار انقلاب از ایران خارج و به فعالیت سیاسی پرداخت.  کتاب «سکولاریسم از نظر تا عمل» از وی منتشر شده‌است

جلیل آزادیخواه فعال در زمینه فرهنگ و ادبیات، بخصوص شعر و نقد شعر کردی میباشند. سردبیری هفته نامه دوزبانه کردیجلیل آزادیخواه فارسی(اسو). عضو شورای نویسندگان هفته نامه دوزبانه کردی فارسی(ابیدر) در سنندج. عضو شورای نویسندگان مجله کردی سروه که در ارومیه منتشر میشود. عضو مؤسس انجمن ادبی کردستان در شهر سنندج. عضو رهبری کومله زحمتکشان تا زمان استعفا. سردبیر دو هفته نامه (ئاسوی دواروژ) افق آینده ارگان کمیته مرکزی.هفته نامه تمام کردی (رتژاو) در کرمانشاه

برنامه دوشنبه ۱۴ ماه سپتامبر ۲۰۱۵

موضوع : نقش جنبش کردستان در سکولاریزه کردن منطقه
سخنران : جلیل آزادیخواه

جلیل آزادیخواهجلیل آزادیخواه متولد اردیبهشت ۱۳۳۹ از استان کرمانشاه، شهرستان پاوه، فعال در زمینه فرهنگ و ادبیات، بخصوص شعر و نقد شعر کردی میباشند. کلیه نوشته های ایشان بجز اندک مطالب و کتاب نام برده در زیر همه به زبان کردی، زبان مادریشان میباشد. فعالیت های مطبوعاتی ایشان به شرح زیر میباشد

سردبیری هفته نامه دوزبانه کردی فارسی(اسو) که در سنندج از سال ۱۳۸۰ تا مرداد ۱۳۸۵ منتشر میشد و در سال ۱۳۸۵ توقیف شد. ۲- سردبیری هفته نامه تمام کردی (رتژاو) در کرمانشاه که در سال ۱۳۸۶ آنهم توسط رژیم توقیف گردید. ۳- عضو شورای نویسندگان هفته نامه دوزبانه کردی فارسی(ابیدر) در سنندج. ۴- عضو شورای نویسندگان مجله کردی سروه که در ارومیه منتشر میشود. ۵- از مؤسسین انجمن ادبی مریوان و مسئول آن انجمن برای سال های متوالی. ۶- عضو مؤسس انجمن ادبی کردستان در شهر سنندج و اعضای هیئت مدیره آن. ۷- عضو اعضاء مؤسس کانون نویسندگان کرد و سخنگوی آن کانون تا به اکنو. ۸- کار با احزاب سیاسی کرد و عضو رهبری کومله زحمتکشان تا زمان استعفا. ۹- سردبیر دو هفته نامه (ئاسوی دواروژ) افق آینده ارگان کمیته مرکزی

آآثار منتشر شده : ۱- دیوان شعر (چه مه ری خاکی سوتاو) مرثیه برای خاک سوخته. ۲- دیوان شعر (شیوه نی هه له بچه ) شیون حلبچه مشترک با دوست شاعر حکیم ملاصالح- ۳- دیوان شعر (ژنئک ده ناسم) زنی را میشناسم. ۴- کتابی به نام (فرین به ره و به رزه خ) پرواز بسوی برزخ در مسائل سیاسی. ۵- ترجمه نمایشنامه (ده ورانی بی تاوانی) دوران بیگناهی از فارسی به کردی نوشته قطب الدین صادقی. ۷- ترجمه کتاب (رئالیزم در ادبیات کردی) از عربی به فارسی نوشته پروفسور عزدین مصطفا رسول. ۸- کتاب (فاشیزم و پوپولیزم هیزه کانی په راونزی به رهه م)فاشیزم و پوپولیزم نیروهای حاشیه تولید و صدها مقاله کردی و فارسی در مطبوعات کردی، سایت ها و …..  اکنون چندین کتاب در زمینه ادب و سیاست آماده چاپ دارند