بایگانی دسته: Amini Mohammad/محمد امینی

فراز و فرود رضا شاه- محمد امینی- برنامهٔ دوشنبه ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱

برنامه دوشنبه ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱
موضوع سخنرانی: فراز و فرود رضا شاه- محمد امینی
ساعت ۷ به وقت واشینگتن

kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, September 20, 2021 Time: 7:00 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 198
2

محمد امینی

محمد امینی پژوهشگر تاریخ ایران فرزند زنده یاد نصرت الله امینی وکیل دکتر محمد مصدق میباشد.
محمد امینی که در جنبش دانشجویی خارج از کشور فعالیت داشت، یک سال قبل از انقلاب پنجاه وهفت  به ایران بازگشت واز جمله با شرکت در شورای سردبیری روزنامه ندای آزادی به فعالیت های فرهنگی وسیاسی خود ادامه داد.
درهمین زمان ایشان نخستین کار پژوهشی خود را تحت عنوان روحانیت میراثی ازقرون وسطا رابا نام مستعار م.الف.امید منتشر کرد.
پس از بازگشت از ایران آقای محمد امینی با پشتکار فراوان پژوهشی خود توانست کتاب های تاریخی ارزنده ای را تالیف کند که برخی از آنها عبارتند از:
ویرایش وحاشیه نویسی بر شیعی گری و صوفی گری احمد کسروی، فدائیان اسلام وسودای حکومت دینی، سوداگری با تاریخ ، زندگی و زمانه احمد کسروی، سرگذشت زبان فارسی، تاریخ حجاب وبی حجابی درایران
آقای محمد امینی دربیش از دویست برنامه رادیویی وصدها مصاحبه تلویزیونی با زنده یاد حسین مهری انجام داد و تزدیک به هفت شال دو برنامه از تلویزیون اندیشه پخش می کرد.
برنامه‌های هفتگی ایشان در کلاب هوس «آیا کارزار روشنگری در ایران اینک آغاز شده؟» آدینه دوم مهرماه، ساعت ۹
شب ایران

همچنین در تلگرام گفتار و نوشتارهای محمد امینی پیرامون تاریخ، سیاست و جامعه:
یک کلمه محمد امینی
@Amini_Yek_kalameh

برنامه دوشنبه ۱۵ فوریه ۲۰۲۱ – در باره چگونگی انقلاب ۵۷ و تاثیر روند آن در جامعه – محمد امینی

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Time: Feb 15, 2021 07:00 PM Eastern Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09

Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: kanoon

موضوع:  در باره چگونگی انقلاب ۵۷ و تاثیر روند آن در جامعه

سخنران: محمد امینی

محمد امینی پژوهشگر تاریخ ایران فرزند زنده یاد نصرت اله امینی وکیل دکتر محمد مصدق میباشد

محمد امینی که از فعالین با سابقه کنفدراسیون جهانی بود یک سال قبل از انقلاب پنجاه وهفت به ایران بازگشت وبه عضویت شورای سردبیری روزنامه ندای آزادی در آمد و به فعالیت های فرهنگی وسیاسی خود ادامه داد

درهمین زمان ایشان نخستین کار پژوهشی خود را تحت عنوان روحانیت میراثی ازقرون وسطا رابا نام مستعار م.الف.امید منتشر کرد

پس از بازگشت از ایران جناب محمد امینی با پشتکار فراوان پژوهشی خود توانست کتاب های تاریخی ارزنده ایی را تالیف کند که برخی از آنها عبارتند

ویرایش وحاشیه نویسی بر شیعی گری صوفی گری احمد کسروی، فدائیان اسلام وسودای حکومت دینی، سوداگری با تاریخ ، زندگینامه زنده یاد احمد کسروی، سرگذشت زبان فارسی، تاریخ حجاب وبی حجابی درایران و بغرنجی های قومی و ملی در ایران است

جناب محمد امینی دربیش از دویست برنامه رادیویی وصدها مصاحبه تلویزیونی با زنده یاد حسین مهری شرکت وهم اکنون به برنامه های تلویزیونی خود همچنان ادامه میدهد

برنامه دوشنبه ۲۳ ماه اکتبر ۲۰۱۷

موضوع: مسئله کردستان استقلال، فدرالیسم، خودمختاری؟
سخنران : محمد امینی

محمد امینی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. از محمد امینی بیش از 180 نوشتار و کتاپ به چاپ رسیده است. زندگی و زمانه احمد کسروی، سوداگری با تاریخ درباره دوران  زمامداری زنده یاد محمد مصدّق، بازبینی شیعی گری و صوفی گری احمد کسروی، فداییان اسلام و سودای حکومت اسلامی، تاریخ حجاب
و بی حجابی در ایران مدرن، بغرنجی های قومی و ملی در ایران، از شمار کتاب های منتشر شده او هستند. امینی هفته ای دوبرنامه تلویزیونی با نام برگی از تاریخ (با حسین
مهری) و یک کلمه اجرا می کند

در آغاز این برنامه، به مناسبت انتشار دفتر هنر ویژه محمّد مصّدق، کار بیژن اسدی پور، درباره این کار سخن خواهد رفت و این شماره دفتر هنر رونمایی خواهد شد

 

 فلایر توسط خود سخنرانان این برنامه تهیه شده است