بایگانی دسته: Ambesh Iraj/ایرج امبش

برنامه دوشنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۹

موضوع: خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
سخنران: ایرج امبش

آقای ایرج امبش بیش از سی سال عضو کانون دوستداران فرهنگ ایران و سه دوره عضو هیأت مدیره کانون بوده اند. ایشان دارای درجه فوق لیسانس در امور مالی شرکتها از دانشگاه جان هاپکینز، ودارای درجه لیسانس در مدیریت موسسات  تجاری از دانشگاه استریر میباشند. آقای امبش همچنین دارای مجوز مشاور در امور مالی و ده سال تجربه در امور مالی و امور مالی شرکتها  میباشند

ویدئوی سخنرانی ایرج امبش

موضوع : تغییرات اقتصادی/مالی در سطح سیاست جهان

سخنرانی آقای ایرج امبش در کانون با موفقیت برگزار شد. در ابتدای سخنرانی قرار بود یک فیلم کوتاهی نیز در مورد پول در سطح جهانی به نمایش گذاشته شود که به دلیل اشکال فنی این کار انجام نگرفت و آقای ایرج امبش به سخنرانی خود بدون نمایش آن فیلم ادامه دادند. برای مشاهده کل ویدئو روی لینک بالا را کلیک نمائید

در انتهای سخنرانی آقای ایرج امبش فیلم کوتاهی در مورد ذخیره های ارزی صندوق بین المللی پول را نیز برای روشن شدن بیشتر موضوع نشان دادند

برنامه دوشنبه ۳۰ ماه نوامبر ۲۰۱۵

موضوع : تغییرات اقتصادی/مالی در سطح سیاست جهانی
سخنران : ایرج امبش

ایرج امبش آقای ایرج امبش بیش از سی سال عضو کانون دوستداران فرهنگ ایران و سه دوره عضو هیأت مدیره کانون بوده اند. ایشان دارای درجه فوق لیسانس در امور مالی شرکتها از دانشگاه جان هاپکینز، ودارای درجه لیسانس در مدیریت موسسات  تجاری از دانشگاه استریر میباشند. آقای امبش همچنین دارای مجوز مشاور در امور مالی و ده سال تجربه در امور مالی و امور مالی شرکتها  میباشند

 

برنامه دوشنبه ۱۶ ماه مارچ ۲۰۱۵

موضوع : داستان پنهان پول در آمریکا
سخنران : ایرج امبش

ایرج امبش آقای ایرج امبش بیش از سی سال عضو کانون دوستداران فرهنگ ایران و سه دوره عضو هیأت مدیره کانون بوده اند. ایشان دارای درجه فوق لیسانس در امور مالی شرکتها از دانشگاه جان هاپکینز، ودارای درجه لیسانس در مدیریت موسسات  تجاری از دانشگاه استریر میباشند. آقای امبش همچنین دارای مجوز مشاور در امور مالی و ده سال تجربه در امور مالی و امور مالی شرکتها  میباشند