بایگانی دسته: Ahangari Kaveh/کاوه آهنگری

ویدئوی میز گرد سیاسی: چگونگی گذار به دموکراسی در ایران با نگاهی به جنبشهای چند دهه اخیر

استفاده از اسکایپ برای سخنران از راه دور برای اولین بار در کانون دوستداران فرهنگ ایران با موفقیت آزمایش گردید. آقای کاوه آهنگری از بلژیک بوسیله اسکایپ در میزگرد سیاسی شرکت نمودند

میزگرد سیاسی، چگونگی گذار به دموکراسی در ایران با نگاهی به جنبشهای چند دهه اخیر

در زیر لینک پنج ویدئو از بخش پرسش و پاسخ میزگرد سیاسی، چگونگی گذار به دموکراسی در ایران با نگاهی به جنبشهای چند دهه اخیر را مشاهد میکنید

چرا احزاب خارج از کشور با یکدیگر همکاری نمیکنند؟

گفتگوی دموکراتیک در کانون دوستداران فرهنگ ایران

جلیل آزادیخواه در بخش پرسش و پاسخ میز گرد سیاسی

فرزاد شبستری در بخش پرسش و پاسخ میزگرد سیاسی

یونس پارسابناب در بخش پرسش و پاسخ میزگرد سیاسی

برنامه دوشنبه ۲۹ ماه جون ۲۰۱۵

میزگرد سیاسی با تاریخ

سخنرانان به ترتیب الفبا: کاوه آهنگری، آرام حسامی، محسن سازگارا و کیانوش سنجری

کاوه آهنگری  مسئول ارتباطات حزب دموکرات کردستان با سایر احزاب و سازمانهای ایرانی در خارج از کشور وهمچنین مسئول ارتباطات حزب دموکرات کردستان با اتحادیه اروپا در کشور بلژیک میباشند
آرام حسامی استاد علوم سیاسی و فلسفه در کالج مونتگمری در راکویل مریلند میباشند و از سال ۲۰۰۱  به عنوان کارشناس امور خاورمیانه در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی مختلف مانند سی ان ان حضور داشته‌اند. ایشان معاون رئیس انجمن آکادمیک ایرانیان در واشنگتن دی سی است
محسن سازگارا فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و پژوهشگراست. او در دولت محمد علی رجایی معاون سیاسی اجتماعی وزیر مشاور در امور اجرایی بود. او پس از خروج از ایران، به فعالیت در رابطه با مسائل سیاسی ایران  و هم چنین فعالیتهای سیاسی در وبسایت شخصیش پرداخت
کیانوش سنجری هم اکنون عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر و همبستگی برای دمکراسی در ایران و تهیه کننده برنامه  تلویزیونی سازمان حقوق بشر ایران میباشند

ویدئوهای بخش پرسش و پاسخ سخنرانی کاوه آهنگری

شرایط سیاسی امروز و آینده ایران
هفت ویدئو از بخش پرسش و پاسخ

متن کامل سخنرانی کاوه آهنگری مورخ ۱۲ ژانویه ۲۰۱۵
شرایط سیاسی امروز و آینده ایران

برنامه دوشنبه ۱۲ ژانویه ۲۰۱۵

موضوع: شرایط سیاسی امروز و آینده ایران
سخنران : کاوه آهنگری

کاوه آهنگری

کاوه آهنگری

کاوه آهنگری متولد سال ۱۹۷۳در شهرستان بوکان استان آذربایجان غربی میباشند.ایشان دارای مدرک  تحصیلی کارشناسی در رشته جامعه شناسی در دانشگاه رشت و رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاه V  U B بروکسل هستند . نامبرده  در کنگره چهاردهم حزب دمکرات کردستان به معاونت کمیته مرکزی آن حزب انتخاب وهمچنین در سال ۲۰۱۱ به سمت  عضو کمیته مرکزی  حزب دمکرات در آمدند . ایشان مسؤل ارتباطات حزب دمکرات کردستان با سایر احزاب و سازمانهای ایرانی   در خارج  از کشور و همچنین مسؤل ارتباطات  حزب دمکرات کردستان با اتحادیه اروپا در کشور بلژیک میباشد