Category Archives: ویدئو

ویدئوی سخنرانی دکتر فرشید مقیمی

هیروشیما، هفتاد سال پس از انفجار بمب اتمی توسط آمریکا، بخش اول

هیروشیما، هفتاد سال پس از انفجار بمب اتمی توسط آمریکا، بخش دوم

هیروشیما، هفتاد سال پس از انفجار بمب اتمی توسط آمریکا، بخش پرسش و پاسخ

 

ویدئوی میز گرد سیاسی: چگونگی گذار به دموکراسی در ایران با نگاهی به جنبشهای چند دهه اخیر

استفاده از اسکایپ برای سخنران از راه دور برای اولین بار در کانون دوستداران فرهنگ ایران با موفقیت آزمایش گردید. آقای کاوه آهنگری از بلژیک بوسیله اسکایپ در میزگرد سیاسی شرکت نمودند

میزگرد سیاسی، چگونگی گذار به دموکراسی در ایران با نگاهی به جنبشهای چند دهه اخیر

در زیر لینک پنج ویدئو از بخش پرسش و پاسخ میزگرد سیاسی، چگونگی گذار به دموکراسی در ایران با نگاهی به جنبشهای چند دهه اخیر را مشاهد میکنید

چرا احزاب خارج از کشور با یکدیگر همکاری نمیکنند؟

گفتگوی دموکراتیک در کانون دوستداران فرهنگ ایران

جلیل آزادیخواه در بخش پرسش و پاسخ میز گرد سیاسی

فرزاد شبستری در بخش پرسش و پاسخ میزگرد سیاسی

یونس پارسابناب در بخش پرسش و پاسخ میزگرد سیاسی

نتیجه انتخابات مجمع عمومی سالیانه مورخ ۸ ماه جون ۲۰۱۵

آقایان از راست به چب: سعید قدسی، ایرج امبش، و غلام ترشیزی. خانم ها از راست به چپ: ماه منظر معانی، ناهید قادری و منیژه حسنی

آقایان از راست به چب: سعید قدسی، ایرج امبش، و غلام ترشیزی. خانم ها از راست به چپ: ماه منظر معانی، ناهید قادری و منیژه حسنی

در تاریخ ۸ ماه جون ۲۰۱۵ مجمع عمومی سالیانه کانون دوستداران فرهنگ ایران با موفقیت برگزار شد. ابتدا، جلسه با صحبتی کوتاه توسط دکترفرشید مقیمی تحت عنوان ( از عملکرد یکساله چه آموختم؟) آغاز شد، سپس انتخابات کانون در فضائی آرام و دوستانه برگزار گردید. نتیجه انتخابات به ترتیب زیر اعلام گردید: خانم ها ناهید قادری، منیژه حسنی، آقایان سعید قدسی، ایرج امبش و غلام ترشیزی بعنوان ۵ عضو اصلی هیئت مدیره و خانم ها ماه منظر معانی و شکوفه وکیلی بعنوان ۲ عضو علی البدل انتخاب گردیدند. ویدئوی فرمایشات فرشید مقیمی را در زیر مشاهده میکنید

از عملکرد یکساله چه آموختم؟ دکتر فرشید مقیمی