برنامه دوشنبه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳ ساعت ۷:۳۰ شب به وقت واشنگتن دی سی- دکتر شاهرخ بهزادی – موضوع سخنرانی: مقایسه روند توسعه اقتصادی و اجتماعی بین ایران و کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس

دکتر شاهرخ بهزادی

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday November 13, 2023 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

اکنون روزنامه نگار؍ مشاور استراتژی شرکت ها در امور بین المللی است. او از سال ۱۹۸۵ در پاریس اقامت دارد. وی دکترا در مدیریت صنعتی از دانشگاه دوفین فرانسه است. دکتر شاهرخ بهزادی پیشتر عضو اطاق بازرگانی و صنایع پاریس و اپل دو فرانس بوده است. دکتر شاهرخ بهزادی به مدت شش سال عضو هییت مدیره مدرسه مطالعات عالی بازرگانی پاریس و مدرسه عالی بازرگانی پاریس بوده است. شاهرخ بهزادی پس از مدیریت در بخش خصوصی در فرانسه؍ به مدت ۱۴ سال به عنوان روزنامه نگار و مسئول برنامه اقتصادی با رادیو بین المللی فرانسه همکاری کرده است. دکتر شاهرخ بهزادی بیش از ده ها مقاله تحلیلی در زمینه اقتصادی؍ سیاسی و اجتماعی با محوریت ایران نوشته که در سایت ها و نشریات مختلف منتشر شده است.