برنامه دوشنبه ۶ نوامبر ۲۰۲۳ ساعت ۷:۳۰ شب به وقت واشنگتن دی سی- شهرام ارشدنژاد – موضوع سخنرانی: فلسفه قانون در سنت ایرانی

شهرام ارشد نژاد

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday November 6, 2023 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

من شهرام ارشدنژاد هستم. تحصیلات من در ایران در دبیرستان البرز در رشته ریاضی و فیزیک گذشت. در زمان جنگ به خدمت سربازی رفتم که مهم ترین بخش زندگی من است. سپس به دانشگاه رفتم و در دانشکده ادبیات به زبان و فرهنگ فارسی پرداختم و لیسانس گرفتم. همزمان در یکی از شرکتهای انتشار کتاب تهران به عنوان ویراستار و سپس مدیر تولید به کار مشغول بودم. در سال 1995 از ایران بیرون رفتم و در کشور امریکا ساکن شده ام. در کالیفرنیا، برای شغل و کار به مدرسه فنی رفتم و دیپلم شبکه پردازی کامپیوتر گرفتم و در یک بانک به کار مشغول شدم. پس از چندین سال کار فنی با حمایت همسرم دوباره به دانشگاه برگشتم و سر پیری مشغول خواندن فلسفه غرب شدم. در سال 2016 مدرک فوق لیسانس فلسفه ام را با نوشتن رساله ای به نام “تئوری قرارداد اجتماعی در نزد سقراط” گرفتم. سپس به دانشکده علوم سیاسی رفتم و در مقطع دکترا ثبت نام کردم. دوره دکترای من با دو گرایش “دولت امریکا” و “فلسفه سیاسی” با موفقیت سپری شد. هم اکنون در انتظار بر پایی جلسه دفاعیه از تز خود به نام “قانون طبیعی در زیر نور خورشید” هستم. آن استعاره خورشید به معنای جهانشمول بودن بحث قانون طبیعی در نسبت با دولت است. حوزه این .مطالعات در عهد باستان خلاصه می شود. این رساله در مقام طرح این پرسش است که چرا جمهوریت صرفا یک پدیده غربی است