برنامه دوشنبه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳ ساعت ۷:۳۰ شب به وقت واشنگتن دی سی- حوری قره داغی – موضوع سخنرانی: بررسی قراردادهای نفت و گاز ایران در دوره معاصر

حوری قره داغی


Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday October 23, 2023 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

حوریه قره داغی روانشناس، رادیولوژیست و نقاش، تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته رادیولوژی از دانشگاه تهران و رشته روانشناسی را در کرج گذرانده و بعد از فارغ التحصیلی در هر دو رشته در بیمارستانهای مختلف مشغول به کار بوده است. فعالیت های سیاسی خود را از دوران دانشجویی شروع کرده و از بنیانگذاران و فعالین سایت اینترنتی آوای بوف که به نشر و توزیع کتابهای ممنوعه بیشتر به صورت صوتی در خارج از کشور می پردازند می باشد. ایشان علاوه بر فعالیت های سیاسی به فعالیت های اجتماعی از جمله کمک به کودکان کار، جمع‌آوری کمک های مالی برای کودکان سرطانی و فراهم آوردن امکانات بیمارستانی برای کودکان بی‌سرپرست پرداخته اند .