برنامه دوشنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳ ساعت ۷:۳۰ شب به وقت واشنگتن دی سی- الاهه امانی – موضوع سخنرانی: جنبش انقلابی زن زندگی آزادی : دستاورد ها و چالش ها

الاهه امانی

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday September 18, 2023 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

الهه امانی
خانم الهه امانی، مدیر خدمات تکنولوژی دانشجویی و آکادمیکی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لانگ بیچ و فولرتن، از کنش‌گران فعال کمیسیون امور زنان سازمان ملل است.  ایشان در اکثرگردهمایی‌های جهانی این سازمان در پکن و جلسات سالیانه این نهاد در نیویورک شرکت کرده اند. «حقوق انسانی زنان و اسلام» موضوع مقاله ایشان درسال ١٩٩۵ در پکن بوده است. او در کنفرانسی که در سال ۱۹۹۸ در کوبا برگزار شد شرکت داشت.  امانی در این کنفرانس‌ها نقش به‌سزایی در شکل‌دهی بحث‌هایی در باره‌ی «جنبش زنان در کشورهای اسلامی،  به ویژه ایران و افغانستان» داشته‌اند.
در سال ۲۰۱۱ او کارگاه آموزشی با عنوان استراتژی‌های آینده نگر « ابزارهای تکنولوژیک برای سازمان دهی نسلهای آینده که برای برابری زنان میکوشند »، ارائه کرد. همچنین  در سال ۲۰۱۲، کارگاه آموزشی در مورد «تکنولوژی برای پروژه های اجتماعی و توسعه زنان بومی و زنان جنوب» را سامان داد. در حال حاضر، الهه امانی مدیر پروژه های بین‌المللی «شبکه بین فرهنگی زنان» که سازمانی جهانی است که مقر آن در سن فرانسیسکو قرار دارد. الهه امانی مقالات زیادی  در خط صلح و حقوق زنان به فارسی و انگلیس به چاپ رسانده است.