برنامه دوشنبه ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳ ساعت ۷:۳۰ شب به وقت واشنگتن دی سی- امیر جواهری لنگرودی– موضوع سخنرانی: چهار دهه حاکمیت اسلامی: سرکوب ها و اعدام ها و مقاومت مردم در برابر نظام و وظایف ما در خارج کشور


Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday September 11, 2023 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

امیر جواهری یک فعال سیاسی کارگری است که تمامی عمر خود را در دفاع از خواسته های کارگران ایران گذرانده