برنامه دوشنبه ۱۵ مه ۲۰۲۳ ساعت ۷:۳۰ شب به وقت واشنگتن دی سی- اردشیرلطفعلیان- موضوع سخنرانی: زندگی و کارهای ملک الشعرای بهار

اردشیر لطفعلیان


Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday May 15, 2023 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

وی تحصیلات دانشگاهی خود ر را در رشتۀ حقوق سیاسی و حقوق بین الملل در ایران و فرانسه دنبال کرده است.  پس از فراغ از تحصیل وارد رَستۀ سیاسی وزارت در امورخارجۀ ایران شده و به عنوان دیپلمات در کشورهای فرانسه، چین، تونس بلژیک و چند کشورر اروپای شرقی مأموریتهایی را عهده دار بوده است. او در حین تحصیلات دانشگاهی درایران با مطبوعات همکاری داشته و علاوه بر انتشار گاهگاهی مطالبی در نشریات هنری و ادبی مانند سخن و رودکی و کیهان جمعه، مقالات و ترجمه های متعددی از وی در مجلات فردوسی و ماهنامۀ موسیقی به چاپ رسیده است.
اردشیر لطفعلیان دردوران خدمت در وزارات امور خارجۀ ایران به تألیف دو کتاب: “کشورهای جنوبی خلیج فارس” و “اقتصاد جمهوریخلق چین” توفیق یافته است. او چندین کتاب از زبانهای فرانسه و انگیسی به فارسی برگردانده است که از آن جمله می توان به “افریقای از بند رسته” تلیف آلکس کویسن ساکی، “گواهان آدمی”؟ از پیر هانری سیمون، عضو آکادمی فرانسه، “پویایی انقلاب ایران: فراز و فرود دودمان پهلوی” نوشتۀ جهانگیر آموزگار، “ناپلئون و ایران” نوشتۀ ایرج امینی و مجموعه “داستانهای کوتاه از نویسندگان بزرگ”  اشاره کرد.
پیوند اردشیر لطفعلیان با شعر و ادب فارسی به نخستین سالهای کودکی وی باز می گردد و او این موهبت را مرهون پدر بزرگ خود می داند که گوشش را هنگامی که بیش از پنج بهار عمر را پشت سر نگذاشته بود با سروده های جاودان فردوسی و خیام  سعدی و حافظ آشنا کرد.
اردشیر لطفعلیان سرودن  شعر را را از دورۀ دبیرستان آغاز کرد و سروده هایش در بسیاری از نشریات داخل ایران و خارج از کشور به چاپ رسیده است. نخستین دفتر شعر او درسال ۲۰۰۱ (۱۲۸۰) زیر عنوان “در آن سوی زمستان” با طراحی  هنرمند پر آوازه ناصر اویسی، به وسیلۀ انتشارات شاهین در نیوجرسی انتشار یافته است. اردشیر لطفعلیان در دوران بعد ازانقلاب به عشق نخستین خود که روزنامه نگاری و نقد ادبی و سیاسی باشد بازگشته ودهها مقاله در این زمینه ها درنشریاتی مانند ایران تایمز، میراث ایران، مهرگان و ره آورد و بررسی کتاب ازوی به چاپ رسیده است. او در سالیان اخیر با یک گروه پژوهشی زبان شناسی در کار تولید نرم افزارهای زبانی نیز همکاری داشته است.