برنامه دوشنبه ۲۴ آوریل ۲۰۲۳ ساعت ۷:۳۰ شب به وقت واشنگتن دی سی- بزرگداشت شادروان محمد برقعی

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, April 24, 2022 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

کانون دوستداران فرهنگ ایران درگذشت زنده یاد دکتر محمد برقعی را به همسر محترم و بازماندگان ایشان تسلیت می‌گوید و خود را در اندوهشان سهیم میداند و مراتب قدرشناسی خود را از تلاش‌های سازنده حدود چهل ساله ایشان ابراز میدارد. جای خالی ایشان در میان همیاران کانون به خوبی احساس میشود.
رئوس برنامه یادبود:
پیام هیئت مدیره توسط پریوش مقدم:  مختصری از زندگی و فعالیت های سیاسی / اجتماعی
بخشی از اخرین سخنرانی ایشان درباره عرفان
 گفتار داوطلبين برای مرور خاطراتی که از وی:
حسن شهپری
فرشید مقیمی
مونیکا وکیلی
سغید ضربیان
مهدی ناظر
فیروزه فولادی 
آقای لطفعلیان