مهمان این هفته کانون دوشنبه ۳۰ ژانویه ۲۰۲۳ ساعت ۷:۳۰ شب به وقت واشنگتن دی سی- شیرین پایدار– موضوع سخنرانی: اندیشه های فیلسوفان بزرگ درباره زن

شیرین پایدار

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday January 30, 2023 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

شيرين پایدار متولد شیراز، کارشناس ارشد شيمى محض و محقق و پژوهشگر تاريخ تمدن انسان و تفكر عقلانى بشر، نویسنده و مدرس.
نويسنده رمان و كتاب هاى فلسفى كه به شرح ذيل است:
١- از اجتماع قبيله اى تا جامعه ى جهانى كه در ايران به چاپ رسيده است
٢- دلبر من گُله تِم فمنيستى و طنز ( كولاژ)
٣- جنگ زرگرى ترگلك و فيلسوفك طنز ( نابرابرى اجتماعى زنان و مردان در ايران )كولاژ
٤- ترگل و سايه اش ( رمان در حوزه ى مصيبت هاى زنان و نابرابرى در جامعه مردسالارانه دينى )
٥ – آفتاب مهتاب ( رمان )
٦ – ترگل ورگل ( كولاژ در زمينه ى عرفان – طنز )
٧- هراكليتوس ( آماده ى چاپ در ايران )
٨- خورشيد تاريك ( مولوى )
٩- نق نقو ( در باره ى زندگانى – طنز )
١٠ – آراء و انديشه هاى فيلسوفان بزرگ در باره ى زنان
و دهها مقاله و سخنرانى كه در رسانه ها به چاپ رسيده است