مهمان این هفته کانون شادیار عمرانی/بهرنگ زندی- دوشنبه ۹ ژانویه ۲۰۲۳ ساعت ۷:۳۰ شب به وقت واشنگتن دی سی- موضوع سخنرانی: پیوند جنبش زنان و جنبش تسخیرشهری

شادیار عمرانی/ بهرنگ زندی


Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, January 9, 2023 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

شادیار عمرانی
کارشناس ارشد علوم میان رشته ای (جامعه شناسی فرهنگ و جغرافیای انسانی) از دانشگاه واشنگتن،  روزنامه نگار، پژوهشگر و شاعر و نیز فعال حقوق زنان و اقلیتهای اجتماعی، از اعضای بنیانگذار شبکه مردان علیه خشونت ناموسی، از اعضای انجمن قلم ایران در تبعید و کانون نویسندگان ایران در تبعید، عضو انجمن جغرافیدانان آمریکا، عضو انجمن مطالعات خاورمیانه، عضو انجمن مطالعات میان
رشته ای، عضو انجمن ملی مطالعات زنان (آمریکا).
حیطه تخصصی من خاورمیانه، جنبشهای خاورمیانه، مهاجرتها، تشکیل جوامع قومی و ژئوپولتیک در خاورمیانه به خصوص در لبنان، ایران، عراق و یمن است. من خودم را بلک فمینیست و اکتیویست آکادمیسین معرفی می کنم که با لنز پسا استعماری، ابولیشن (براندازی) و اینترسکشنال (میان برشی) آکادمیا را در خدمت جنبشهای مدنی و زیرساختی جامعه ملزم می دانم. تمام تحقیقات و فعالیتهای روزنامه نگاری ام همواره پلی بوده بین حضور سازمانده و راهبر شبکه ای در جامعه و تولید دانش و تحقیقات در سطح
آکادمیک.

بهرنگ زندی
روزنامه نگار حوزه کارگری، فعال دانشجویی سابق( عضو سابق دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب)، کارشناس طراحی و مطالعات شهری از دانشگاه واشنگتن ، نایب رئیس شبکه مردان علیه خشونت ناموسی. حوزه های مطالعاتی و کاری: مطالعات کارگری، زنان و مطالعات شهری