گزارش میان دوره ای هیئت مدیره به مجمع عمومی کانون- سخنرانان: اعضا و هیئت مدیره کانون- دو شنبه ۱۹ دسامبر ۲۰۲۲ ساعت ۷ تا ۹ شب

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, December 19, 2022 Time: 7:00 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

موضوع : گزارش میان دوره ای هیئت مدیره به مجمع عمومی کانون
سخنرانان: اعضا و هیئت مدیره کانون

تاریخ : دو شنبه ۱۹ دسامبر ۲۰۲۲ ساعت ۷ تا ۹ بعد از ظهر

بدین وسیله از اعضای محترم کانون دوستداران فرهنگ ایران دعوت به عمل می اید جهت اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات رسیده و هچنین شنیدن گزارشات کمیته های مختلف در این مجمع که از طریق زوم برگزار می شود شرکت کنید.

اعضای اصلی هیئت مدیره: مهوش سهرابی، مهشید پورضیاحی، پریوش مقدم، محمد برقعی،  یدی شیخ میری
اعضای علی البدل: مونیکا وکیلی

مسئول جلسه: یدی،. منشی: مهشید پورضیاحی،. رایزن دیوانی: پریوش مقدم
دستور کار جلسه :
*خوشامدگویی و گزارش هئیت مدیره توسط خانم مهوش سهرابی 
*گزارش کمیته ها توسط مسئولین مربوطه
*ارائه پیشنهادات توسط اعضا
*پاسخ به سوالات
*رای اعتماد به هیئت مدیره