سخنران این هفته کانون دوشنبه ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۷:۳۰ دقیقه به وقت واشنگتن دی سی- فرخنده آشنا-موضوع سخنرانی: از آلونک نشينی و كودك كار بودن تا مبارزات در دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی

kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, 28 November, 2022 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

خانم فرخنده آشنا فرزند یکی از آلونک نشین های گسترده جنوب تهران در زمان شاه بود. پیش از انقلاب و بعد از کلاس سوم راهنمایی با کار در داروخانه کمک خرج خانواده و پدر بیمارش بوده و با وجود موانع بسیار شبانه به مدرسه رفت. در خارج از محدوده می زیست و علیه تخریب آلونک ها ایستادگی نمود. در هر دو نظام شاه و خميني همانند ميليونها كارگر زحمتكش به دشواری زيسته و همواره عليه بي عدالتی مبارزه كرد. در سال ۱۳۶۱ بخاطر فعاليت كارگری دستگير و تا سال ۱۳۶۹ بدون هیچ حکمی زندانی بود. بعد از زندان نیز از پای ننشسته و همچنان به مبارزه برای آزادی و رهایی انسان‌ها از جور و ستم اجتماعی ادامه داده است . باور وی به عدالت اجتماعي و تحقق ان توسط خود مردم است.