ویدئوی سخنرانی علیرضا بدخشان- دوشنبه ۱ اوت ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی: خیام از رهایی عالمانه تا فلسفه صوفیانه

با مشترک شدن به کانال تلگرام کانون شما می توانید ویدئوی سخنرانی هر دوشنبه کانون را ببینید.

ویدئوی سخنرانی علیرضا بدخشان- دوشنبه ۱ اوت ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی: خیام از رهایی عالمانه تا فلسفه صوفیانه