مهمان این هفته کانون دو شنبه ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۲ – دکتر احمد کاظمی موسوی- موضوع سخنرانی: افول علم تجربی در جهان اسلام

دکتر احمد کاظمی موسوی

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, July 11, 2022 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

حقوقدان، تاریخ شناس، نویسنده، پژوهشگر دینی و استاد مطالعات اسلامی است. ایشان در دانشگاه های ایران،  سنگاپور و امریکا تدریس نموده اند. ایشان اکنون به تدریس در دانشگاه جرج  واشنگتن مشغول میباشند ودارای تالیفات متعددی به فارسی و انگلیسی می باشند.