ویدئوی سخنرانی دکتر گودرز اقتداری- دو شنبه ۲۳ مه ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی: نقش چین در “بازی” مابین ایران و امریکا

برای دسترسی به آرشیو ویدئوی سخنرانی های کانون در کانال تلگرام اینجا کلیک کنید: کانال تلگرام

ویدئوی سخنرانی دکتر گودرز اقتداری- دو شنبه ۲۳ مه ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی: نقش چین در “بازی” مابین ایران و امریکا