ویدئوی سخنرانی فرهنگ روستایی- ۱۶ مه ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی:  صنایع « آرایه های » شعر فارسی

با مشترک شدن به کانال تلگرام کانون شما می توانید ویدئوی سخنرانی ها را ببیند.

ویدئوی سخنرانی فرهنگ روستایی- ۱۶ مه ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی:  صنایع « آرایه های » شعر فارسی