مهمان این هفته کانون دو شنبه ۱۶ مه ۲۰۲۲- فرهنگ روستایی- موضوع سخنرانی:  صنایع « آرایه های » شعر فارسی

فرهنک روستایی

kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, May 16, 2022 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

For security reasons, and to avoid hacking by intruders, your connections should show your name to be allowed to access the meeting. Generic name like iPhone, Galaxy , unfamiliar names and so on ….. will not be allowed to enter the meeting

مختصری از شرح حال فرهنگ روستایی

در اراک متولد شدم ، سال 2009 به دنبال بچه ها آمدم آمریکا. پس از اخذ لیسانس ریاضی و گذراندن دوره کارشناسی هواشناسی ، در سازمان هواشناسی مشغول کار شدم. و به ترتیب در کار تحقیقاتی جو بالا ، پیش بینی هوا و مدیریت مناطق هواشناسی خوزستان و فارس خدمت کرده ام. از نو جوانی به شعر علاقه داشتم و اشعاری را به حافظه می سپردم  ولی این سه مورد در ترغیب و صیقل دادن کار من موثر بوده:
یک –  گوش جان سپردن به آواز استاد شجریان که بار ها و بار ها یک غزل سعدی یا حافظ برایم تکرار شده
دو – مسئولیت کلاس هفتکی شعر در بنیاد پارس سن حوزه کالیفرنیا
سه – عضو هیئت مدیره انجمن سخن سن حوزه