ویدئوی سخنرانی مهران مصطفوی- دو شنبه ۱۸ آوریل ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی: بحران بحران هسته ای و ریشه ها 

به دنبال تلاش‌های ما در جهت بهبود کیفیت ابزارهای دیجیتالی کانون،  کانال تلگرام ما راه اندازی شده است.
با مشترک شدن به کانال تلگرام کانون شما می توانید ویدئوی سخنرانی ها را ببیند.

ویدئوی سخنرانی مهران مصطفوی- دو شنبه ۱۸ آوریل ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی: بحران هسته ای و ریشه ها