مهمان این هفته کانون خانم الهه امانی- دو شنبه ۱۸ آوریل ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی: کودک همسری    

الهه امانی

kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, 18 April, 2022 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

For security reasons, and to avoid hacking by intruders, your connections should show your name to be allowed to access the meeting. Generic name like iPhone, Galaxy , unfamiliar names and so on ….. will not be allowed to enter the meeting

الهه امانی
خانم الهه امانی، مدیر خدمات تکنولوژی دانشجویی و آکادمیکی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لانگ بیچ و فولرتن، از کنش‌گران فعال کمیسیون امور زنان سازمان ملل است.  ایشان در اکثرگردهمایی‌های جهانی این سازمان در پکن و جلسات سالیانه این نهاد در نیویورک شرکت کرده اند. «حقوق انسانی زنان و اسلام» موضوع مقاله ایشان درسال ١٩٩۵ در پکن بوده است. او در کنفرانسی که در سال ۱۹۹۸ در کوبا برگزار شد شرکت داشت.  امانی در این کنفرانس‌ها نقش به‌سزایی در شکل‌دهی بحث‌هایی در باره‌ی «جنبش زنان در کشورهای اسلامی،  به ویژه ایران و افغانستان» داشته‌اند.
در سال ۲۰۱۱ او کارگاه آموزشی با عنوان استراتژی‌های آینده نگر « ابزارهای تکنولوژیک برای سازمان دهی نسلهای آینده که برای برابری زنان میکوشند »، ارائه کرد. همچنین  در سال ۲۰۱۲، کارگاه آموزشی در مورد «تکنولوژی برای پروژه های اجتماعی و توسعه زنان بومی و زنان جنوب» را سامان داد. در حال حاضر، الهه امانی مدیر پروژه های بین‌المللی «شبکه بین فرهنگی زنان» که سازمانی جهانی است که مقر آن در سن فرانسیسکو قرار دارد. الهه امانی مقالات زیادی  در خط صلح و حقوق زنان به فارسی و انگلیس به چاپ رسانده است.